Zullen we samenwerken aan jouw project?

 

Je hebt een idee voor een vernieuwend bouwproject met een positieve impact op de natuur en de mens. Je ziet het al helemaal voor je. Maar je weet niet waar te beginnen?

Neem dan een duik in ons aanbod!

We draaien onze hand niet om voor nieuwigheden en we delen graag onze expertise over circulair bouwen, regeneratieve ontwikkeling en bouwen met de natuur met je.

Voor ieder probleem is er in onze ogen een concrete oplossing.

Heb je nood aan een trajectbegeleiding op maat? Of wil je extra inzichten rond circulair bouwen of het regeneratieve potentieel van je project? Een workshop samen met je team? Of een sparringpartner om je ideeën af te toetsen?

Ons aanbod speelt in op vier thema’s:

We dragen met plezier ons steentje bij aan jouw bouwproject.

Neem contact met ons op en we bekijken samen hoe we jou kunnen helpen.

Circulair bouwen

 

Met circulair bouwen aan de slag in je bouwproject?

Meer informatie over deze diensten

Regeneratieve ontwikkeling

 

De positieve impact van je bouwproject vergroten?

Meer informatie over deze diensten

Bouwen met de natuur

 

Natuurlijke elementen en principes verwerken in je bouwproject?

Meer informatie over deze diensten

Tools en instrumenten

 

Benieuwd hoe je een tool als GRO gebruikt in je bouwproject?

Meer informatie over deze diensten

Circulair bouwen

Regeneratieve ontwikkeling

Bouwen met de natuur

Tools en instrumenten

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Kan je niet wachten om jouw droomproject te realiseren?
We luisteren graag waar we je kunnen helpen.

Onze realisaties

Green Deal  Klimaatbestendige Omgeving –
Focusgroep Natuurversterkende stedenbouw 

De Green Deal Klimaatbestendige omgeving streeft een ambitieuze visie na voor de ruimtelijke ontwikkeling in een tijdperk van toenemende uitdagingen. Het doel van de focusgroep ‘Natuurversterkende stedenbouw’ is om ambitieuze geïntegreerde ruimtelijke projecten op te zetten die bijdragen aan het herstellen van de natuur, ecosystemen en hun ecosysteemdiensten in het bebouwde weefsel en voornamelijk in en rond stads- en dorpskernen. 

Coördinatie: Departement Omgeving en VMM

Stuurgroep: Bond Beter Leefmilieu, VIBE, Reset.Vlaanderen, Infopunt Publieke Ruimte, Vlaamse Provincies, Natuurpunt, MOW, ORI, Embuild, Buildwise, Vlario, VRP

Groenblauwe parels:
na(b/t)uurschap

Het project na(b/t)uurschap heeft als doelstelling om de Vlaamse huisvestingsmaatschappijen te inspireren en te ondersteunen bij de ontharding en de vergroening van de publieke ruimte in verouderde sociale woonwijken.

VIBE, Breekijzer, Stramien, Comisol, De Ideale Woning, De Zonnige Kempen en De Molse Bouwmaatschappij (met de steun van Departement Omgeving)

Voorbeeldenboek
‘Stedenbouw kan ook zo’

‘Stedenbouw kan ook zo: Toekomstbestendige stedenbouw en ruimtelijke planning’ is geen analyse van wat fout loopt. Ondanks de problemen zijn er beloftevolle oplossingen. Dat bewijzen de 57 voorbeelden die in het boek zijn opgenomen. Het boek biedt strategieën aan voor onze steden en dorpen en illustreert die aan de hand van projecten waarin de gezondheid en het welzijn van de mens en de natuur primeren.

VIBE, Bond Beter Leefmilieu, VPR, KU Leuven, Abllo en Samenhuizen

C-Adviseurs

Met C-Adviseurs willen we de adviesgevers in Vlaanderen opleiden en wapenen zodat bouwheren op hun klassieke vragen een circulair antwoord krijgen. C-Adviseurs is een ontzorgingsproject voor zowel de adviesgever, als voor de adviesvrager. We begeleiden en ondersteunen de adviseurs zodat zij bouwers kunnen begeleiden en ondersteunen met hun project.

VIBE en Bond Beter Leefmilieu (met de steun van Vlaanderen Circulair)

Passief rijhuis in de stad

Het project ‘Passief rijhuis in de stad’ is het begeleidingsproces voor het passief en circulair renoveren van een rijwoning. Dit proces wordt in kaart gebracht met als doel een opleiding voor renovatiebegeleiders die particulieren willen begeleiden bij hun circulair bouwproject.

VIBE, Pixii, Mosard, UHasselt, Stad Mechelen en Creamo

Sensiparti

SensiParti is een off- en online platform op maat van de bouwheer met concrete informatie en getuigenissen over circulaire bouwoplossingen. We vertrekken vanuit de noden om de circulaire bouwmarkt bij particulieren aan te zwengelen. Het resultaat van dit project is een handige gids met 15 circulaire bouwoplossingen en -strategieën.

VIBE, Bond Beter Leefmilieu en VUB Architectural Engineering (met de steun van Vlaanderen Circulair)

 

CircuBestek

CircuBestek wil voorschrijvers makkelijker de weg laten vinden naar bestekteksten van circulaire materialen en technieken. Door bestekteksten van circulaire oplossingen vlot toegankelijk te maken, zullen de materialen meer voorgeschreven worden wat zal leiden tot meer circulaire gebouwen. Het resultaat is een databank met circulaire bestekteksten en materialen.

VIBE, Palindroom, Blieberg A.C.E., VMSW, C3A en Tender Expert (met de steun van Vlaanderen Circulair)

 

Elementpaspoort in de praktijk

Het project ‘Elementpaspoort in de praktijk’ integreert de circulaire én technische eigenschappen van bouwelementen in een elementpaspoort. Dit paspoort bundelt alle relevante informatie en bundelt die online gedurende de volledige levensduur van het element. Een belangrijke meerwaarde voor een circulaire bouwsector!

VIBE, Pixii, Mosard, Cordium en Buildwise als klankbord (met de steun van Vlaanderen Circulair)

Tentoonstelling Circulair Bouwen

Uitwerking van een tentoonstelling rond circulair bouwen. Die toont bouwmaterialen en -producten met een potentieel voor circulair gebruik. We werkten een tentoonstelling uit voor Batibouw en Acasus (West-Vlaanderen).

VIBE en Pixii

Consultatie circulair bouwen Be Factory

Tijdens deze consultatie circulair bouwen geeft VIBE advies om het ambitieniveau op te krikken en de algemene versie te verhelderen. Door een cocreatiesessie leert elke deelnemer bij over circulair bouwen in de praktijk. Samen werken we aan de ambitienota voor het Wagenhuis van Be Factory. VIBE heeft aan de hand van de voorgelegde ambitie een visie- en ambitienota uitgewerkt waar het ontwerpteam en de opdrachtgever verder mee aan de slag kunnen.

Deze consultatie voerden we uit in opdracht van Be Factory.

Advies GRO
Farys

Intercommunale Farys wil een project neerzetten dat tegen 2050 CO2-neutraal is. Om deze ambitie te realiseren, gebruiken ze GRO als duurzaamheidsmeter in dit project. Het is de eerste keer dat Farys GRO toepast. Wat is een haalbare ambitie? Hoe omschrijf je duurzaamheid en GRO als gunningscriteria? Wat neem je op in het bestek en wat niet? VIBE geeft advies en aanbevelingen om GRO op een kwalitatieve manier mee te nemen in dit project.

Deze adviesverlening voerden we uit in opdracht van Farys.

Zij gingen je al voor

Wij werkten ondertussen samen met bouwondernemingen, lokale overheden, projectontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen… 
Jouw logo aan het rijtje toevoegen?

Contacteer ons

Geniet steun via de kmo-portefeuille

VIBE is een erkend dienstverlener voor de kmo-portefeuille voor de
pijlers advies en opleiding. De kmo-portefeuille is een steunmaatregel
voor ondernemers die een advies bij ons inboeken of een opleiding willen volgen.
Daardoor geniet je 20 tot 30% steun.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Kan je niet wachten om jouw droom waar te maken?
We luisteren graag waar we je kunnen helpen.

Gratis e-book 'Stedenbouw kan ook zo'
Download het gratis e-book 'Stedenbouw kan ook zo' en laat je inspireren door 57 toonaangevende voorbeelden uit binnen- en buitenland. 💡