Workshop regeneratieve ontwikkeling

Regeneratief ontwikkeling in je bedrijfsmissie

Ben jij in je bedrijf bezig met de opmaak van een nieuwe bedrijfsmissie of – visie? Wens je een stap verder te gaan dan andere bedrijven? Wens je een stap verder te gaan dan duurzame ontwikkeling? Wens je de principes van regeneratieve ontwikkeling te implementeren maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen?  

Dan kan je bij ons terecht voor een begeleidingstraject. Wij helpen je in een aantal cocreatiesessies om regeneratieve ontwikkeling in de vingers te krijgen en te implementeren in je bedrijfsmissie of -visie. 

Wat mag je verwachten?

 

✅ Op het einde van het traject kan je de principes van levende systemen toepassen en implementeren. 

Je gaat een stap verder dan het oplossen van problemen, je laat het evolutie-potentieel tot bloei komen. 

Hierdoor kan je je onderscheiden tegenover andere bedrijven door je visie op de samenleving, op bouwen en wonen,. 

Je ontdekt wat je bedrijf uniek maakt en wat het potentieel is. Je kan dit vertalen in een concrete visie en concrete actiepunten.   

Je leert op een andere manier waardecreatie te genereren. Dat zal je nodig hebben om de uitdagingen van vandaag effectief aan te pakken.     

Je bent in staat projecten met hoge ambities waar te maken die winstgevend zijn op vlak van de natuur, de maatschappij en de gezondheid en het welzijn van de mens.

Je kan beter samenwerken in je team en je bedrijf en kan goed knopen doorhakken. 

Onze treveden klanten

“Dankzij het begeleidingstraject van VIBE worden zowel de opdrachtgever als het ontwerpteam uitgedaagd om extra aandacht te besteden aan duurzaamheid en circulair bouwen. Op die manier wordt het ambitieniveau hoger gelegd dan enkel de huidige normeringen. Het traject zorgt ervoor dat van bij de start van een project alle neuzen in dezelfde richting staan. Het biedt een kader waarbinnen er stap voor stap onderzocht wordt welke aspecten voor het bouwteam belangrijk zijn en hoe deze in de praktijk omgezet kunnen worden. Zo blijft circulair bouwen niet langer een abstract gegeven.”

Brendan Corbey

Corbey Ringoir Architects

 

“De input en begeleiding van VIBE zorgde in een vroeg stadium voor een grondige en brede evaluatie van het aspect duurzaamheid en circulariteit.  Het liet toe met alle betrokkenen iedere ambitie scherp te stellen en op de haalbaarheid af te toetsen. Zonder dit gezamenlijke proces zouden een aantal opportuniteiten helemaal niet of wellicht te laat in het ontwerpproces aan bod gekomen zijn.”

Koen Cappon

avdk architecten

Meer in onze regeneratief aanbod 

Begeleiding

Begeleiding Circulair Bouwen

Introductie

wood construction

Postgraduaat MMBW

wood construction

Stendenbouw kan ook zo