Enerpro is erkend als VIBE-bouwpartner

Technisch installateur Enerpro behaalde zijn erkenning als VIBE-bouwpartner. Het bedrijf beantwoordde aan alle bio-ecologische criteria voor het installeren van warmtepompen.

Enerpro ontwerpt en installeert technische installaties voor lage energiewoningen. In het najaar van 2017 doorliep Enerpro de VIBE-erkenningsprocedure voor het installeren van warmtepompen en sinds 5 december 2017 mag het bedrijf zich officieel ‘VIBE-bouwpartner’ noemen. “Met het behalen van deze erkenning willen we de kwaliteit van onze dienstverlening aantonen en onze missie bekrachtigen”, verklaarde zaakvoerder David Van den brande. “Samen met de bouwheer streven we ernaar om de energetische voetafdruk van het gebouw zoveel mogelijk te beperken.” Met het behalen van de VIBE-erkenning versterkt Van den brande zijn imago als betrouwbare adviseur en vakkundige installateur. Voor meer informatie over Enerpro kan je terecht op de Enerpro bedrijfswebsite.

Bouwprofessionals die het VIBE-bouwpartnerschap aanvragen moeten kunnen aantonen dat ze ervaring hebben met bio-ecologisch bouwen. Zo moeten installateurs van warmtepompen kunnen aantonen dat ze minstens één referentie hebben die volledig volgens het boekje is uitgevoerd. Aan de hand van een vragenlijst wordt er nagegaan of de warmtepomp op een correcte manier is geïnstalleerd en of de installatie voldoet aan specifieke criteria. Daarbij bekijken onze experten onder andere welke type warmtepomp er wordt gebruikt, welke testen de warmtepomp heeft ondergaan, of er gebruik wordt gemaakt van een weersafhankelijke regeling en wat het minimum rendement is. Er wordt ook nagegaan of de warmtepomp uitsluitend bij lage-temperatuurverwarming wordt gebruikt en of het gaat om een lage-energiewoningen of energetische renovatie.

Samen met bouwpartners zoals Enerpro timmert VIBE vzw aan de weg naar een milieuvriendelijke bouwsector. De volledige lijst van bedrijven die zich reeds bij VIBE aansloten en daarmee hun engagement voor bio-ecologisch bouwen uitspreken, staat gepubliceerd op onze website. Ook op de website van Ecobouwers als van Ecoplan staan de VIBE-bouwpartners vermeld.

Heb je interesse om het VIBE-bouwpartnerschap aan te vragen? Je leest er meer over op volgende webpagina: https://www.vibe.be/vibe/vibe-labeling/vibe-label/

Wil je meer inspirerend nieuws?