VIBE tekent Green Deal Circulair Bouwen

Met 230 zijn ze in totaal: de organisaties, bedrijven en overheden die Green Deal Circulair Bouwen momenteel ondersteunen. Waar anders dan op Batibouw, de jaarlijkse bouwbeurs in België, werd het initiatief vrijdagnamiddag gelanceerd.

Aangezien 60 procent van de CO2-uitstoot te wijten is aan materiaalgebruik stampten de Vlaamse Overheid, OVAM, Vlaanderen Circulair en de VCB Green Deal Circulair Bouwen uit de grond. Het doel? Tegen 2050 een circulaire economie binnen de Vlaamse bouwsector realiseren die focust op gesloten kringlopen en een maximaal hergebruik van de bouwmaterialen. Volgens de initiatiefnemers is het daarom dringend tijd dat we onze economische verdien- en marktmodellen hertekenen. De overheid moet meer middelen en kennis inzetten om het circulaire verhaal aan de burger te brengen, aldus Henny De Baets (OVAM). “De ideale manier is om een lerend netwerk te creëren waarbij ondernemingen, overheid en kenniscentra van én met elkaar leren. Met Green Deal Circulair Bouwen willen we de kruisbestuiving tussen deze partners realiseren. Op het terrein wordt er nog te weinig actie ondernomen om werkelijk het verschil te kunnen maken.” Dat de overheden daarbij vaker beroep moeten doen op kenniscentra staat volgens De Baets buiten kijf. Zo kan een wederzijdse vertrouwensband tussen beide partijen pas tot stand komen.

Inspiratieproject

Ook door innovaties te ondersteunen en de bouwregulering flexibeler te maken, in het voordeel van circulair bouwen, kan al heel wat teweeg worden gebracht. Frans Dieryck (Vlaanderen Circulair) benadrukt de verbindende rol die Green Deal Circulair Bouwen zal spelen: “Dit vrijwillige initiatief zal zeker nog extra versterking krijgen. We zitten nu aan 230 ondernemingen die tekenden, maar de inschrijvingen lopen op. Dit wijst op het grote maatschappelijke belang van dit project! Zo kunnen we de juiste mindset creëren om de transitie naar het circulaire verhaal soepel te laten verlopen. Door partners bijeen te brengen en te begeleiden, kunnen we heel wat teweeg brengen. Dit zijn mensen met hetzelfde doel. Ze hebben allemaal een gezonde en leefbare toekomst voor ogen.” Het leeraspect staat in het charter centraal. Door praktijkervaringen uit te wisselen, krijgen de deelnemers inzicht in alle facetten van het circulaire bouwverhaal. “Niet iedereen is bijvoorbeeld van de materialen op de hoogte. Toch zijn er veel mogelijkheden om de materiaalkringlopen maximaal te sluiten. Aan de hand van inspirerende voorbeelden willen we de ondertekenaars maximaal bij dit project engageren. Deze Green Deal wil hefbomen aanbieden”, benadrukt Brigitte Mouligneau (Vlaanderen Circulair).

Nieuw businessmodel

Niet enkel ondernemingen en kennisorganisaties maar ook de overheid moet haar steentje bijdragen. Qua regulering kan de Vlaamse overheid zeker versterking bieden, stelt Guy Verachtert (Groep Van Roey): “De beleidsmakers moeten zich achter dit project scharen om een nieuw businessmodel aan de man te brengen. Daarvoor is een regelgevend kader nodig die de transitie soepel laat verlopen. Als we de middelen goed investeren, kan circulair bouwen ook goedkoper.” Natuurlijk stappen niet enkel burgers in het circulaire verhaal. Ook de reguliere bouwsector zal op de kar moeten springen. Peter-Paul van den Berg (Kamp C): “Dat de transitie voor revoltes zal zorgen, is zeker. We stappen van een lineair verhaal over op een niet-lineair alternatief. De Green Deal moet de eerste opstap zijn. In het verlengde kunnen we consortia oprichten waar innovatieve start-ups een plaats krijgen. Hier op Batibouw zag ik bijvoorbeeld al interessante projecten die we in ons verhaal kunnen betrekken.”

Mieke Vandenbroucke ondertekent namens VIBE het charter

 

Naast VIBE tekenden ook de volgende partners vrijdag het charter: BAST Architects & Engineers, Systimber, Wienerberger, EA+ Architecten, Teun Depreeuw en Pixii.

Foto’s: © Vlaanderen Circulair/Flickr

 

Wil je meer inspirerend nieuws?