Nieuwjaarswensen van de voorzitter

Op de valreep van deze januarimaand willen we nog de nieuwjaarsspeech van onze voorzitter Bruno Deraedt met jullie delen. Met alle plezier geven we hem graag het woord!

Beste VIBE-leden en -sympathisanten,

Mag ik jullie in naam van alle bestuurders en het ganse team een gezegend én gezond 2019 toewensen. Een zegening voor jullie persoonlijke fysieke, mentale, emotionele en geestelijke gezondheid. Maar zeker ook voor de welvarendheid van onze sector en de bedrijven die hierin een rol spelen.

Dat is in de eerste plaats ook onze missie als organisatie. Wij functioneren namelijk als een “inspiratie- en informatieplatform voor mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen”. In het kielzog van de ecologische beweging ontstond in de jaren tachtig het Genootschap voor Gezond Bouwen en Wonen. We keren vijftig jaar terug in de tijd naar het iconische beeld dat astronaut William Anders nam tijdens de raketvlucht van Apollo 8. De foto waarop de Aarde opkomt achter de maan toont een fragile planeet die wij als mensen bewonen. En dat bewonen beslaat zowel de fysieke dimensie als het mentale en emotionele niveau. Sinds haar ‘geboorte’ heeft het Genootschap, en later VIBE, steeds stenen proberen te verleggen. Op sommige vlakken waren we zelfs pioniers. We deden dit op het gebied van watergebruik, energiezuinigheid en het sluiten van materiaalkringlopen. Vanuit die beweging inspireerden we de mentale werelden van overheden, opdrachtgevers en bouwprofessionelen. We hielpen in de aandachtverschuiving naar urgente thema’s en bouwden zo mee aan kathedralen. Anno 2019 mogen we dus fier terugkijken op het werk die onze beweging al verricht heeft. De waterkringloop heeft bijvoorbeeld een uitgebreide set aan maatregelen. Denk maar aan het regenwaterhergebruik, watertoetsen en waterinfiltratie. Stilaan duiken ook meer adaptieve maatregelen op, afgestemd op de stijging van de zeespiegel. Ook energiezuinigheid is helemaal in, dankzij de energiewetgeving en onze goede samenwerking met zusterorganisatie Pixii. Tot slot verschijnen gesloten materiaalkringlopen ook meer en meer op het toneel. Het circulaire verhaal wint in een razendsnel tempo aandacht. Morgen wordt dit alles al volkomen normaal beschouwd.

Door deze tendensen krijgt VIBE de ruimte om de focus scherp te stellen en zich te richten op de stenen die we nog wensen te verleggen. Zo evolueren we naar een allesomvattende aanpak van wonen en bouwen. Ik denk daarbij aan onze uitdagingen om de volgende stenen in de grote rivier te verleggen: een gezonde leef- en woonomgeving, veranderingsgericht bouwen, duurzamere wijken en de inperking van de stralingsimpact. Allemaal zaken die een invloed uitoefenen op ons fysieke bestaan. Concreet voor VIBE impliceert ‘fysiek’ ook de verhuis naar bio-ecologisch passief kantoorgebouw Mundo-A. Deze co-workingplek is geboren in de schoot van een aantal organisaties, waaronder VIBE. We konden aan de hand van Ethical Property ook wegen op de beslissingen rond materialen en gezondheid. Dit door de studieadviezen die we uitschreven en de LCA’s (Life Cycle Analysis) die we dirigeerden. We streefden naar een waar voorbeeldgebouw met het Nature Plus-label. Door onze crisis vier jaar geleden twijfelden we of de instap in Mundo-A haalbaar was. Maar, we zijn best wel trots dat we eind februari onze intrek in dit gebouw kunnen nemen. Fysiek is het team sinds begin januari ook versterkt door Laurens Marysse, de nieuwe communicatieverantwoordelijke. Hij zal op fysieke niveaus veranderingen teweegbrengen door poorten te openen naar ‘onze’ mentale werelden. Hij is jong, maar erg gedreven. Zijn intrede zal zeker niet ongemerkt voorbijkomen. Hij kan ons helpen om onze opdracht verder uit te diepen en ons te verbinden met de vele soortgenoten die deze planeet bewonen en ons lot delen. Op het mentale niveau zullen we werken aan een herdefiniëring én een verheldering om onze drie speerpunten af te bakenen. Concreet zijn deze onze bouwpartnerwerking, de kennisverzameling en -deling en onze inspiratietrajecten. Op ieder niveau wil VIBE het ijs emotioneel breken en we hopen hiermee in 2019 van start te kunnen gaan.

Gezien de toekomst nu start, wil ik jullie als afsluiter even laten nadenken over deze quote van Thomas Rau: “De realiteit is het gevolg van een tijdelijk businessmodel met permanente gevolgen. Veranderen betekent werken aan dat businessmodel. En dan wordt nadenken ‘voordenken’: het voorspellen van de toekomst met zijn permanente en niet-permanente gevolgen”. Laten we daarom samen voordenken en de gevolgen van onze acties duidelijk overdenken, zodat we niet langer moeten nadenken over hoe we het nu weeral eens gaan oplossen.

Ik wens jullie allen het beste voor 2019!

Bruno Deraedt

Voorzitter Raad van Bestuur VIBE vzw

 

Wil je meer inspirerend nieuws?