Engagementsverklaring ‘Architects for Climate’

Twee van de reeds overschreden grenzen – klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit – vormen wat wetenschappers core boundaries (kerngrenzen) noemen. Door deze ingrijpend te overschrijden, brengen we de ganse planeet in een nieuwe toestand.

De bouwsector heeft een enorme impact op onze (natuurlijke) omgeving en is verantwoordelijk voor een groot aandeel van de jaarlijkse CO2- en broeikasgasuitstoot. Ook de veroorzaakte afvalstroom en het gebruik van schaarse grondstoffen binnen deze sector zijn aanzienlijk. De bouwwereld is jaarlijks verantwoordelijk voor 40% van het energiegebruik en benut volgens onderzoek de helft van de materialen die wereldwijd worden ontgonnen (OVAM, 2013).

VIBE promoot woonwijzen en bouwmethodes die een gunstige impact hebben op het milieu, het klimaat en de mens. Dit vanuit de achterliggende gedachte dat de huidige tradities die heersen binnen de Vlaamse en Belgische bouwsector anders kunnen en moeten.

Om dit doel te realiseren lanceert VIBE in samenwerking met BAST architects & engineers, DAM architecten en PM-architecten de actie ‘Architects for Climate’. Architecten hebben namelijk een rol in deze transitie naar een toekomstbestendige en gezonde wereld. De engagementsverklaring bevat tien geboden of leefregels waarmee architecten en architectenbureaus aantonen dat ze mens, milieu en klimaat een warm hart toedragen.

Verklaring ‘Architects for Climate’

  1. Wij kiezen resoluut voor een co-creatie met de natuur (klimaat, milieu…) om tot een gezonde planeet en bewoners te komen.
  2. Wij focussen op kernverdichting en -versterking, inbreiding en hergebruik van sites en gebouwen (urban mining).
  3. Wij zetten in op ontharding, vergroening en de versterking van het groenblauwe netwerk.
  4. Wij zetten in op circulair, aanpasbaar en energieneutraal of -positief bouwen.
  5. Wij zetten in op slim en geïntegreerd ontwerpen waarbij de technieken zijn afgestemd op het gebouw.
  6. Wij geven het goede voorbeeld door gebruik te maken van duurzame mobiliteitssystemen (fiets en openbaar vervoer) en passen dit toe in onze projecten.
  7. Wij gebruiken zoveel mogelijk hernieuwbare, mens- en milieuverantwoorde materialen (gebruik van onder meer LCA, BREEAM, LEED, GRO…).
  8. Wij gebruiken zoveel mogelijk lokale, gezonde materialen en werken waar mogelijk met lokale aannemers.
  9. Tijdens de bouwfase bewaren we zoveel mogelijk de rust en woonkwaliteit van de buurt (geluid, stof, logistieke druk…).
  10. Wij streven naar gebouwen met een positieve ecobalans.

#architects4climate

Teken hier 'Architects for climate'
Via deze link kan u het privacy-beleid van VIBE vzw integraal raadplegen: https://www.vibe.be/privacy/

Zij ondertekenden ‘Architects for Climate’

Aché Ligno Architecten

Antico Architecture

Architect Jeroen Beyers

BAST architects and engineers

BC architects & studies

Bert Verbeeck – Architect

Caroline Das – Architect

Chris Van Laethem – Architect

DAM architecten

Dirk Wauters – Architect

eA+ architecten en ingenieurs

Evelien van Kemenade – Architect

evr-architecten

Hugo Vanderstadt – Architect

Joke Durieux

Kenny Van der Sype – student-architect

Lise Depauw

Nikolaj De Meulder – Architect

Orca architecten en ingenieurs

Plek° interieur- en architectenbureau

PM-architecten

Pol Maes – Architect

Responsible Young Architects

SaArchitecture

Samenhuizen vzw

Studio Doorzicht

Suzy Vandeplas – Architect

Sylvie Buyse Architect

Wieber Ballegeer

z-architecten

Uitgelichte afbeelding: DAM architecten