Materialen 2017-03-10T09:43:09+00:00

Wat zijn bio-ecologische materialen?

Een bio-ecologisch bouwmateriaal is een bouwmateriaal dat bestaat uit (bijna) onuitputtelijke natuurlijke basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig mogelijk chemische toevoegstoffen. Bio-ecologische bouwmaterialen hebben ook altijd een lage milieu-impact en ze mogen geen schadelijke gevolgen hebben voor de menselijke gezondheid. Natuurlijke grondstoffen zijn plantaardige, dierlijke en/of minerale grondstoffen die lokaal of regionaal gewonnen of geproduceerd worden met een eenvoudig productieproces.

Hoe beoordelen we dit?

Een materiaal is wel of niet bio-ecologisch. Die benaming gebeurt niet vrijblijvend, maar op basis van de milieu-impact (berekend via levenscyclusanalyses – LCA’s) en/of via sterke, onafhankelijke labels (zoals natureplus). Indien informatie over de  niet beschikbaar is, dan biedt de NIBE-classificatie (nibe.org) vaak uitsluitsel. Synthetische (petrochemische) grondstoffen zijn per definitie niet bio-ecologisch.
Om een juist beeld te krijgen van de milieu-impact die een bouwmateriaal met zich meebrengt, moet je de hele levenscyclus ervan bekijken. Zowel de ontginning als het transport, de verwerking, het gebruik en de afvalfase eisen immers hun tol. Daarnaast is gezondheid een even belangrijk criterium.
Het concept ‘cradle to cradle’ (C2C) of ‘van wieg tot wieg’ slaat op producten die ofwel composteerbaar ofwel eindeloos recycleerbaar zijn, zonder kwaliteitsverlies. Negatieve gevolgen voor het milieu en onze gezondheid zijn uit den boze. Dit in tegenstelling tot goederen die slechts ‘van wieg tot graf’ meegaan en vroeg of laat moeilijk of niet verwerkbaar afval opleveren. Die materialen die de bio-ecologische sector dagelijks gebruikt, passen volledig in de biologische kringloop van het C2C-concept. Een ‘ideaal’ bio-ecologisch bouwmateriaal brengt dus geen afval met zich mee, tenzij je compost onder deze categorie rekent.

Meer weten over milieu-impact?

Meer weten over materialen?

VIBE werkte de afgelopen jaren aan meerdere studies, onderzoeken en projecten waarbij de focus lag op materialen.

Je vindt dit allemaal op de pagina van VIBE Studie en Advies.

VIBE Studie & Advies

Premies voor isolatiematerialen

Heel wat overheden bieden premies aan voor isolatiematerialen. Een aantal gemeentes belonen het gebruik van hernieuwbare isolatiematerialen met extra premies. Je vindt de materialen die voor deze premies in aanmerking komen in onderstaande lijst.

Deze lijst kan ook gebruikt worden voor de vaststelling van de lambdawaarde van de bio-ecologische bouwmaterialen voor EPB-aangiftes.

Lijst isolatiematerialen

Hoe onderscheiden deze materialen zich technisch?

Bio-ecologische bouwmaterialen hebben een aantal interessante technische eigenschappen. Ze zijn dampopen of ‘ademend’. Vocht kan daardoor gemakkelijk naar buiten toe ontsnappen. Hierdoor verminder je de kans op ongezonde schimmels en bouwschade.

Bovendien zorgen heel wat bio-ecologische isolatiematerialen voor koelere kamers in de zomer. Dit is te danken aan hun hoge warmteopslagcapaciteit of ‘inertie’. Dit geeft aan in hoeverre een bouwmateriaal warmte kan opslaan. Denk maar aan een kersenpitkussentje. Uiteraard zullen andere ‘zware’ materialen in je woning met een hoge warmteopslagcapaciteit (zoals baksteen, kalkzandsteen, natuursteen…) ook een aanzienlijke bijdrage leveren tegen oververhitting in de zomer.

Meer weten over de bio-ecologisch bouwprincipes? 

Materiaaleigenschappen