januari 13, 2019

De ene slimme woning is de andere niet

2019-01-13T15:03:32+00:00januari 13th, 2019|

Het fossiele tijdperk sleept zich naar zijn einde. Steeds vaker maken onze woningen gebruik van zonne- en windenergie om in hun energiebehoefte te voorzien. Om het energienet niet te overbelasten, worden onze woningen daarbij almaar slimmer. Wat is een slimme woning? In het beste geval oefenen ze een balancerende invloed uit op het net, door [...]

november 19, 2018

Duurzaam bouwen: Twaalf vragen om te komen tot een goede bestektekst

2019-01-23T09:40:50+00:00november 19th, 2018|

Hoe kunnen we met verbeterde bestekteksten een impuls geven aan duurzaam bouwen? Op die vraag zocht Geert Debel, directeur van de dienst ‘Architectuur en Vastgoed’ van de provincie Antwerpen, een antwoord. Zijn onderzoek leidde tot 12 concrete aanbevelingen. Een must read voor beleidsmakers! Geert Debel coördineert een veertigtal medewerkers binnen de dienst ‘Architectuur [...]

oktober 23, 2018

Gezond bouwen en leven: tips & tricks van een expert

2018-10-23T21:02:05+00:00oktober 23rd, 2018|

Het streven naar "gezondheid" is een maatschappelijke trend die de voorbije jaren ook is doorgedrongen in de bouw- en renovatiesector. Maar wat moeten we precies verstaan onder gezond bouwen en leven? En welke factoren zijn daarbij van belang? Je leest er alles over in het interview met bouwbioloog Danny Vancoppenolle, dat verscheen in het [...]

Circulair en veranderingsgericht bouwen: alternatief voor traditionele renovatie

2018-10-21T12:26:57+00:00oktober 21st, 2018|

België staat internationaal bekend als recyclagekampioen op het vlak van bouwafval. Tóch groeit onze afvalberg almaar verder aan: een gevolg van nieuwe gemengde bouwafvalstromen. Tegelijkertijd voeren we massaal nieuwe bouwproducten in, waarbij we schaarse grondstoffen uitputten. Hoog tijd dus, om na te denken over een nieuw model voor onze waardevolle materiaalstromen. Eentje waarbij we [...]

juli 30, 2018

Tijdelijke bijgebouwen als antwoord op de nood aan verdichting

2018-07-30T14:01:10+00:00juli 30th, 2018|

Onze bevolking groeit gestaag, waardoor ook de nood toeneemt om zowel verplaatsingen als de ecologische footprint van gebouwen te beperken. In plaats van steeds meer nieuwe gronden aan te snijden, kan de verdichting verdubbeld worden binnen de reeds bestaande gebouwde omgeving. Hoe? Arno Raspoet en Jarno Sanders zochten het uit, in het kader van [...]

Bio-ecologische primeur dankzij prefabricatie met natuurlijke materialen

2018-07-16T14:35:32+00:00juli 16th, 2018|

We zetten graag een uniek prefab-project in de kijker, nl. Kinderdagverblijf Wiegelied in Oostende. Het kinderdagverblijf wordt in een nieuw jasje gestoken: op dezelfde locatie van het huidige gebouw verrijst een volledig nieuwe crèche. Naast de ingrijpende capaciteitsuitbreiding wordt het project gekenmerkt door de unieke bouwtechniek: Wiegelied wordt een geprefabriceerd bio-ecologisch kinderdagverblijf, want voor de [...]

juni 4, 2018

Demonteerbare bouwdelen onder het vergrootglas

2018-06-12T10:28:48+00:00juni 4th, 2018|

Wil je weten hoe je een binnenwand, tussenvloer of plat dak op een toekomstgerichte manier aanpakt in een bouwproject? Lees dan zeker het praktijkgerichte artikel over demonteerbare bouwdelen dat onlangs werd gepubliceerd in ecologisch magazine Koevoet. In het artikel worden de alternatieve, demonteerbare opbouwen toegelicht met al hun voor- en nadelen. Deze publicatie kwam tot stand [...]

april 19, 2018

Een lesje ‘groene gevels en groendaken’ in vijf minuten (mét infographic!)

2018-04-22T18:34:41+00:00april 19th, 2018|

Wie denkt dat groen in de stad enkel de verantwoordelijkheid is van stadsplanners en groendiensten heeft het mis. Iedere huiseigenaar heeft immers de mogelijkheid om meer groen te creëren, bijvoorbeeld met een groene gevel of een groendak. In dit artikel ontdek je waarom deze ingrepen zo waardevol zijn voor jouw buurt en welke systemen [...]

maart 29, 2018

Waarom elke milieubewuste ontwerper ‘TOTEM’ moet leren kennen

2018-04-23T09:37:06+00:00maart 29th, 2018|

Op 22 februari 2018 hebben onze drie gewesten op Batibouw ‘TOTEM’ gelanceerd, een eenvoudige digitale interface waarmee de Belgische bouwsector aan de slag kan om de milieu-impact van gebouwen te kwantificeren en zo ook te verminderen. Wie de tool wil ontdekken kan de komende maanden deelnemen aan seminars op verschillende plaatsen in het land. [...]

Collectief renoveren. Het begin van een nieuwe toekomst?

2018-03-13T12:49:56+00:00maart 13th, 2018|

Collectieve renovaties steken steeds vaker de kop op, ook in ons land. Sterke argumenten zoals een betere kwaliteit en een lagere kostprijs trekken veel eigenaars over de streep. In maart 2018 publiceerden we in Ik Ga Bouwen & Renoveren een artikel over collectief renoveren. Wij spraken met twee ervaringsdeskundigen uit Antwerpen en Gent, die een collectieve aanpak noodzakelijk achten om ons verouderd woningbestand [...]