mei 10, 2019

maart 15, 2019

Aardearchitectuur: op weg naar een revival

2019-03-15T08:33:56+02:00maart 15th, 2019|

Baksteen en metaal verdrongen tijdens de industriële revolutie aardebouw naar de vergeethoek. Nochtans bieden aarden bouwmaterialen en -elementen heel wat kwalitatieve en milieuvriendelijke voordelen. Doctoraatsstudent Jasper Van der Linden (UHasselt, faculteit Architectuur en Kunst) onderzoekt de mogelijkheden van hedendaagse aardebouw.

Nieuwe uitdagingen, nieuwe mogelijkheden

2019-03-14T11:06:00+02:00maart 7th, 2019|

Tijdens Batibouw organiseerden VIBE en Pixii een seminar over de aspecten van circulair bouwen. Vanuit hun eigen achtergrond deelden zes gedreven sprekers elk hun ervaringen met het zestigkoppige publiek. Hun conclusie: plaats ruimen voor het circulaire gedachtegoed binnen de Belgische bouwsector.

Circulair bouwen: ‘Eerst het materiaalgebruik beperken, pas daarna kijken naar hergebruik’

2019-03-05T16:08:49+02:00maart 5th, 2019|

Circulaire bouwmaterialen vormen maar een klein aspect van circulair bouwen. De manier van ontwerpen en bouwen zijn veel crucialer. Dat zeggen alle gesprekspartners die mee aan tafel schoven op het panelgesprek dat Architectura.be organiseerde rond circulair bouwen. “Recyclage is slechts de laatste stap”, zo werd beklemtoond. “De discussie wordt nog al te vaak vernauwd tot [...]

Catalogus ‘Veranderingsgericht bouwen’ online

2019-03-04T14:56:05+02:00maart 4th, 2019|

Samen met OVAM publiceerde VIBE onlangs de catalogus ‘Veranderingsgericht bouwen’. Het project sluit aan bij de 24 fiches met kwaliteitsrichtlijnen die de afvalstoffenmaatschappij eind 2016 uitbracht. Met de catalogus moet de overstap naar demonteerbaar bouwen soepeler én sneller verlopen. De catalogus helpt daarom aannemer, architect als bouwheer in de zoektocht naar veranderingsgericht bouwen. Een [...]

februari 20, 2019

ISOBIO presenteert nieuwe isolatiematerialen

2019-03-20T10:25:39+02:00februari 20th, 2019|

Het slotevenement van het Europese ISOBIO-project lokte 70 geïnteresseerden naar het Brusselse Thon Hotel. Met het onderzoeksproject ging Horizon 2020 op zoek naar nieuwe natuurlijke materialen voor de Europese bouwmarkt. De bouwsector in Europa was én is namelijk nog steeds een gigantische energieverbruiker en producent van broeikasgassen. Om te voldoen aan de doelstellingen die het klimaatakkoord [...]

januari 13, 2019

Hergebruik van bouwmaterialen

2019-01-13T17:10:11+02:00januari 13th, 2019|

Op naar een circulaire mindset Tweedehandsmaterialen zijn hip, en ook in de bouwsector wint de circulaire gedachte stilaan aan belang. Wat zijn de mogelijkheden en troeven van gerecupereerde bouwelementen? Dat lees je in het interview met Lionel Devlieger van Rotor, een polyvalente organisatie die zich toespitst op de ontmanteling van constructies, de verkoop van herbruikbare [...]

november 19, 2018

Duurzaam bouwen: Twaalf vragen om te komen tot een goede bestektekst

2019-01-23T09:40:50+02:00november 19th, 2018|

Hoe kunnen we met verbeterde bestekteksten een impuls geven aan duurzaam bouwen? Op die vraag zocht Geert Debel, directeur van de dienst ‘Architectuur en Vastgoed’ van de provincie Antwerpen, een antwoord. Zijn onderzoek leidde tot 12 concrete aanbevelingen. Een must read voor beleidsmakers! Geert Debel coördineert een veertigtal medewerkers binnen de dienst ‘Architectuur [...]

oktober 23, 2018

Gezond bouwen en leven: tips & tricks van een expert

2018-10-23T21:02:05+02:00oktober 23rd, 2018|

Het streven naar "gezondheid" is een maatschappelijke trend die de voorbije jaren ook is doorgedrongen in de bouw- en renovatiesector. Maar wat moeten we precies verstaan onder gezond bouwen en leven? En welke factoren zijn daarbij van belang? Je leest er alles over in het interview met bouwbioloog Danny Vancoppenolle, dat verscheen in het [...]