Cocon, Thema: ‘Rol van het beleid’

09u00-09u15: Intro door Eva Heuts, VIBE

Circulaire stedenbouw vraagt niet enkel om harde, infrastructurele vernieuwing zoals technologische vernieuwing, maar om een economische, socio-culturele of institutionele en politiek-bestuurlijke vernieuwing.

09u15-10u45: Lezing ‘Hoe kan het beleid sturend zijn?’ door Annelies De Gendt, stad Sint-Niklaas

De stad hanteerde het kompas van de regeneratieve stad van Luc Eeckhout (dat wij ook in dezeopleiding gebruiken) als kapstok voor het beleidsprogramma 2019-2024 en vertaalde dit naar concrete cases. Een van deze cases is Cocon.

Cocon wordt een plek waar ondernemers, kennisinstellingen, sociale organisaties, bezoekers en bewoners elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Met respect voor het historisch erfgoed wordt Cocon de bakermat van het Sint-Niklaas van morgen. De oude industriesite van Nobels-Peelman krijgt een dynamische upgrade, met toekomstkansen voor inwoners en ondernemers. Een schakel voor groei.

De site is de schakel naar circulaire economie, met een regionaal kenniscentrum voor Wase ondernemers, voor recycling en upcycling. Er komt ruimte voor startende bedrijven of start-ups, voor deelbedrijven of spin-offs, voor repair-initiatieven, voor samenwerking en kennisuitwisseling.

Annelies De Gendt is adviseur circulaire economie bij de stad Sint-Niklaas en projectleider van Cocon.

11h00-12:30: Lezing ‘Proactief beleid rond verouderde economische sites in de kern’ door Bram Tack, Leiedal

We moeten ruimte om te ondernemen in de kernen behouden en stimuleren. De oplossing hiervoor kan erin bestaan om sterker in te zetten op de historische verweving van wonen en werken. Het zijn bij uitstek de lokale besturen die een belangrijke rol hebben in het doordacht faciliteren en begeleiden van die verweving.

Binnen het project Kameleon ontwikkelde Leiedal instrumenten om bij vragen rond hergebruik van verlaten economische sites de gemeentelijke dienstverlening te optimaliseren en om een proactief beleid voor de bedrijfshuisvesting te ontwikkelen.

Bram Tack is coördinator Ruimte & Leefomgeving bij Intercommunale Leiedal

Praktische informatie

Deelnameprijs
De deelnameprijs bedraagt 180 euro, 80 euro voor oud-studenten van het postgraduaat Circulair Bouwen

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt. Wil je graag mee, schrijf snel in.

Heb je vragen? Contacteer Hannelore Goens

  • Date : 15-12-2023
  • Time : 09:00 - 13:00 (Europe/Brussels)
  • Venue : Sint-Niklaas

Related Events