Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

De veranderingen in de energiesector gaan snel. Zonnestroom delen, batterijen, elektrische deelauto’s, warmtenetten over zolders, duurzame energierenovatie, productie en verbruik op elkaar afstemmen. In de marge van het project Buurzame Stroom in Gent organiseert ZES (Zero Emisson Solutions) op donderdag 23 februari 2017 een studiebezoek aan Utrecht en Breda, waar het allemaal in de praktijk wordt omgezet.

Wat is Buurzame stroom?
Met Buurzame stroom wil de stad Gent met haar inwoners een uniek experiment opzetten rond collectieve PV op geschikte, maar onbenutte daken op wijkniveau. De door die PV opgewekte energie wordt vervolgens in diezelfde wijk zo optimaal mogelijk gebruikt. Via een gebruikerscoöperatie kunnen burgers niet enkel participeren in het project door mee te investeren in lokale collectieve energieproductie via PV, maar ook door de opgewekte stroom lokaal te gebruiken. Burgers kunnen deelnemen in de coöperatie door te werken aan hun eigen energiegedrag en door hun eigen verbruik af te stemmen op de momenten waarop de wijk de meeste zonne-energie produceert.

Wat mag je van de studiereis verwachten?

Het programma ziet er als volgt uit:

Voormiddag
 Vertrek Aalst om 7:00u
 Opstapmogelijkheid om 8:00u op de internationale bus-stop op de
Borsbeekbrug bij Berchem station
 Aankomst Utrecht rond 10:00u
 Kort bezoek aan de wijk Ondiep waar we langs de rij woningen
passeren waar Eneco een stukje warmtenet over de zolders
uitlegde.
 Toelichting over het warmtenet over de zolders van woningen door
Peter de Keijzer van Eneco.
 Toelichting door Robin Berg van LomboXnet over het We Drive
Solar project in de wijk Lombok. Daar worden elektrische
deelauto’s via bi-directionele laadpalen geladen met lokaal
geproduceerde zonnestroom.
 Wandeling door de wijk om de concrete invulling van het project
vast te stellen.

Namiddag
 Bio broodjeslunch in de Molen De Ster 13:00 – 14:00u
 Rit richting Breda 14:00 – 15:00u
 Kort bezoek aan de coöperatieve zonne-installatie ZonneWijde
 Bezoek aan cultuurhuis De Nieuwe Veste dat in volle renovatie is. Op het dak komt een reeds gefinancierde coöperatieve zonne-installatie: 1.100 zonnepanelen, 239 coöperanten, 316.950 €, 62 uur. Meedoen vanaf 25 €.
 Introductie door Jan Schouw van energiecoöperatie BRES Breda, Pakhuis B, van het energieprogramma van de stad en de rol van lokale partijen bij de ontwikkeling en uitvoering
 Voorstelling projecten met aandacht voor het delen van de geproduceerde energie, knelpunten en oplossingen: ZonneWijde Breda, Zonneveste, Postcoderoos Princenhage, verduurzaming woningen particulieren, windpark Hazeldonk langs A16 op de grens met België
 Ontmoeting met enkele betrokkenen bij Pakhuis B, een werkgroep van geïnteresseerden die mee de toekomst van de stad uittekent. Brainstorming over alternatieven voor het wegvallen van de warmtelevering vanuit een stilgelegde elektriciteitscentrale.
 Bezoek aan Chassé-theater: LED-verlichting en WKO warmte-koude-opslag
 Terugrit 18:30u
 Afstapmogelijkheid Berchem-Station 19:30u
 Aankomst Aalst 20:30u

Inschrijven

Heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een e-mail met jouw contactgegevens naar info@zeroemissionsolutions.com met vermelding van “Studiebezoek Utrecht-Breda”  en geef ook je voorkeuren voor de broodjeslunch door :
– Alleen broodjes
– Alleen soep
– Broodjes en soep
– Koffie – thee – water – fruitsap
Deel ook eventuele voedselintoleranties mee, dan proberen we daar rekening mee te houden.
Een gedeelte vegetarische broodjes is voorzien.

Bevestig jouw inschrijving definitief door het overmaken van 75 € excl BTW/ 90,75 € BTW incl voor het bezoek met inbegip van de maaltijd op rekening BE45 0015 8957 7089 van Zero Emission Solutions bvba
vermelding “Studiebezoek Utrecht-Breda” info@zeroemissionsolutions.com