Suikerpark, Thema ‘Kwaliteitsbewaking’

9u30 – 11u00: Lezing ‘Duurzaamheidsmeter wijken toegepast op de case Suikerpark’ door Björn Denecker, WVI

Hergebruik van ruimte betekent het opnieuw benutten van leegstaande, onderbenutte en/of verwaarloosde terreinen, constructies en gebouwen. Een mooi voorbeeld is de reconversie van de voormalige Suikerfabriek in Veurne. Eind 2007 werd WVI eigenaar van deze unieke site vlakbij het historisch stadscentrum. Met een totale oppervlakte van 49 ha combineert het nieuwe stadsdeel drie belangrijke functies: wonen (18 ha), werken (16 ha) en natuur (15 ha).

WVI heeft hoge duurzaamheidsambities voor het volledige project Suikerfabriek. Het bedrijventerrein realiseren we conform onze 19 principes voor duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen. De industriële restwarmte wordt in 2022 doorgetrokken naar het warmtenet van het woonproject. Op die manier zullen met de tijd meer dan 500 woningen uitsluitend worden verwarmd met industriële restwarmte. Voor het natuurgebied ‘Suikerwater’ (15ha) is een natuurbeheerplan goedgekeurd (ANB) dat de inrichting, het beheer en toegankelijkheid regelt van het gebied. Voor het autoluwe woonproject ‘Suikerpark’ focussen we samen met projectontwikkelaar ION op de beeldkwaliteit en de integrale duurzaamheid van het project. We monitoren de duurzaamheid in elke fase van het project via de nieuwe Vlaamse duurzaamheidsmeter Wijken. De keuze om een goed gelegen brownfield te gaan herontwikkelen geeft direct een puntenvoorsprong t.o.v. een woonontwikkeling van een zgn. greenfield. Bij de meeste brownfieldherontwikkelingen in Vlaanderen valt de economische functie weg en moet elders een invulling krijgen, meestal op een nieuw bedrijventerrein in de stadsrand. Bij Suikerfabriek wordt van dag één beslist dat hier ook een aanzienlijk deel werkgelegenheid terug moest komen.

De kwaliteitszorg via de publieke regierol van WVI is gegarandeerd door:

✅ haar grondpositie (en instrumenten tot verwerving);
✅ haar financiële draagkracht;
✅ supervisorschap (ambitie en continuïteit) bij de projectleider;
✅ de kwaliteitszorg bij het multidisciplinaire projectteam;
✅ de opmaak van een globaal inrichtingsplan en een beeldkwaliteitsplan;
✅ de opvolging van de verschillende fasen en plandocumenten via een externe Kwaliteitskamer;
✅ de Vlaamse duurzaamheidsmeter wijken als instrument om op een objectieve wijze de integrale duurzaamheid van het stadsproject bespreekbaar te maken tussen partijen.

Björn Denecker is architect, ruimtelijk planner en projectleider voor de Suikerfabriek bij WVI (voluit West-Vlaamse Intercommunale).

11u00-12u30: Bezoek ter plaatse

O.l.v. Björn Denecker en gemeente Veurne.

Praktische informatie

Deelnameprijs
De deelnameprijs bedraagt 180 euro, 80 euro voor oud-studenten van het postgraduaat Circulair Bouwen

Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt. Wil je graag mee, schrijf snel in.

Heb je vragen? Contacteer Hannelore Goens

  • Date : 01-12-2023
  • Time : 09:00 - 13:30 (Europe/Brussels)

Related Events