Ook jouw woning kan milieuverantwoord en gezond zijn

Bijna iedere woning is minstens deels milieuverantwoord en gezond. Die mate is natuurlijk afhankelijk van de materialen die je gebruikt, de isolatiegraad, de aanwezige toestellen en technieken, de ligging van het gebouw enzoverder.

Een milieuverantwoord en gezond gebouw is niet enkel opgebouwd uit milieuvriendelijke bouwmaterialen, maar is daarnaast ook energie- en waterzuinig. Het is compact en kent een slimme oriëntatie en indeling. Bovendien is het ook goed geïsoleerd en geventileerd waardoor er een aangenaam binnenklimaat heerst. Tot slot is het ideale milieuverantwoord en gezonde gebouw ook gelegen in de stads- of dorpkern. Plekken waar er voldoende nutsvoorzieningen aanwezig zijn (zoals een cultureel centrum, horeca, ziekenhuis…) maar waar er ook ruimte is voor groen, rust en spel.

Op zoek naar inspiratie voor jouw woning?

Groen op en rond de woning

Niet iedereen is in de mogelijkheid om grote werken te doen aan zijn woning. Toch kan je je steentje bijdragen door te kiezen voor meer groen in, op of rond je woning.

Een groen dak of een groene gevel doen al heel wat aan het uitzicht van je woning, of je kan met een aantal simpele ingrepen je tuin milieuvriendelijker en ecologisch maken. Dit zijn een tal vrij kleine ingrepen die toch een groot verschil kunnen maken zowel voor jezelf, je woning als de directe omgeving.

Lees meer

Bouwwijzes

Milieuverantwoord en gezond bouwen kan op verschillende manieren en met een waaier aan natuurlijke of hernieuwbare materialen. Je kan bijvoorbeeld met de bekende ruwbouwmaterialen zoals baksteen, kalkzandsteen of natuursteen een perfect milieuverantwoord en gezond gebouw maken. Maar ook bouwen met volhout of houtskeletbouw kan milieuverantwoord en gezond zijn. Potentieel gevaarlijke afvalstoffen of chemische stoffen toevoegingen blijven natuurlijk uit den boze.

Je kan de verschillende bouwwijzen onderverdelen in:

Strobalenbouw en leembouw – Houtbouw  Massiefbouw

m_La_Nat_Iso_Eco_Meerhout-24 - kopie Reno-houtskel-Audex-Arch.Dirk-Wauters (17) - kopie Massiefbouw_Arch-Christophe-Debrabandere - kopie

strobalenbouw (Arch. Nikola Kiproski)  – houtskeletbouw (Archigen) – Massiefbouw (Archi CD)

Deze bouwwijzen zijn elk verschillend in aanpak. Heb je een voorkeur voor een bepaald materiaal of voor een bepaalde constructiewijze, werk dan zeker met professionelen die bekend zijn met die materialen. Je vindt heel wat professionals op de EcoBouwgids.

VIBE-bouwpartners

Energiezuinig?

Is de bouwwijze niet echt van belang, maar wil je wel een energiezuinige en gezonde woning? Weet dan dat je ook met milieuverantwoorde en gezonde materialen een passiefhuis of een nul-energiewoning kan bouwen.

Lage-energiewoningen en BEN-woning
Een lage-energiewoning houdt in: dikkere isolatielagen, geen koudebruggen, een luchtdichte binnenafwerking, energiezuinige ventilatie, gebruikmaken van passieve zonne-energie, energiezuinige verwarming en het gebruik van alternatieve energiebronnen. Een zuidelijke oriëntatie en een compacte woning helpen ook een handje mee. Een lage-energiewoning bouw je best met dezelfde gebouwschil als een passiefhuis. Aan de gebouwschil kun je immers later nog moeilijk wijzigingen aanbrengen, aan buitenschrijnwerk en ventilatie wel.
Volgens de officiële definitie in België is een lage-energiewoning een woning waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kWh per m² netto geklimatiseerde vloeroppervlakte per jaar. Dat is ongeveer een vierde van het verbruik van een klassieke woning. Een ruwe indicatie om aan die voorwaarde te voldoen, is in de meeste gevallen een combinatie van een K-peil lager dan K25, een E-peil lager dan E40 en een goede luchtdichtheid.
Europa wil dat in 2021 alle nieuwe gebouwen ‘bijna-energieneutraal’ (BEN) zijn. Tegen 2050 moeten dan alle Europese woningen gerenoveerd zijn naar de BEN-standaard. Dit betekent een maximaal E-peil van 30 en dat je ook zelf energie moet kunnen opwekken.

Passiefhuizen
Een passiefhuis gaat nog verder in energiebesparing en isolatiedikten. Het is een zeer energiezuinig gebouw met een comfortabel binnenklimaat gedurende winter en zomer, zonder dat daarvoor een klassiek verwarmings- of koelingssysteem nodig is. Met andere woorden: je hebt nog wel bijverwarming nodig, maar geen centrale verwarming meer.
Er zijn tegenwoordig al meer dan 500 passiefhuizen gerealiseerd in Vlaanderen en nog veel meer in Duitsland en Oostenrijk. De warmteverliezen in die woningen zijn zeer beperkt door een dikke isolatielaag en een zeer goede luchtdichting van de constructie.  Dankzij een ideale oriëntatie geniet het gebouw in de winter optimaal van de binnenkomende passieve zonnewarmte. Het totale energiegebruik van een passiefhuis ligt ongeveer twee keer lager dan dat van een lage-energiewoning en minimaal acht tot tien keer lager dan dat van een  standaardwoning in België.
Wil je aan een passiefhuis beginnen, neem dan contact op met een ervaren architect. Heel wat van de VIBE-architecten hebben ervaring met het bouwen van (bio-ecologische) passiefwoningen. Op de website van het Passiefhuis-Platform vind je natuurlijk ook nog heel wat extra informatie.