Postgraduaatopleiding ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’

Wat?

Bouwen met natuurlijke en gezonde materialen is aan serieuze opmars bezig! Daarom organiseren VIBE en Odisee Hogeschool voor de tiende maal de postgraduaatopleiding ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ (voorheen: postgraduaatopleiding ‘Bio-ecologisch bouwen en wonen’).

Onze huidige bouwmethodes en -technieken zijn nefast voor het milieu en het klimaat. De bouwsector staat in voor een derde van de jaarlijkse afvalproductie wereldwijd en benut ongeveer de helft van de ontgonnen materialen. Dringend tijd om daar verandering in te brengen! De postgraduaatopleiding ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ geeft je de theoretische als praktische handvaten om toekomstgericht te bouwen. De thema’s die daarbij aan bod komen, zijn gevarieerd en verdiepend: klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening, leefbare woon- en leefkernen, innovatieve bouwmethodes en -materialen, gezonde en hernieuwbare bouwmaterialen, duurzame openbare aanbestedingen…

Na deze opleiding heb je voldoende kennis in de vingers om een duurzame woon- en leefomgeving uit te bouwen. Samen met meer dan 100 afgestudeerden maak je deel uit van een innovatief transitienetwerk in Vlaanderen en België. Gedurende één academiejaar ontwikkel je een brede visie op het ontwerp, de uitvoeringsdetails en de meet- en beheersystemen van duurzame gebouwen.

De opleiding bestaat uit twee modules

Module 1  (10 lesdagen)

Duurzame ontwikkeling toegepast in het vakgebied ‘bouwen en wonen’

 • Hoe duurzame ontwikkeling toepassen in de dagelijkse realiteit van de bouwwereld?
 • Bouwen en wonen volgens duurzaamheidsprincipes die leiden tot een volhoudbare economie

Een gebouw en zijn omgeving

 • Planning en ruimtelijke ordening
  • Leefbare en duurzame stedenbouw
  • Beleidsplan Ruimte
 • Sociale aspecten van toekomstgerichte woningbouw
 • Ecologische stedenbouw volgens het Ecopolis-model
  • Ecologische stedelijke planning
  • Groene stedenbouw
  • Ontwerpen van een Ecopolis-wijk
 • Bezoek aan inspirerende voorbeelden

Module 2  (12 lesdagen)

Een mens- en milieuvriendelijk bouwproject

 • Mens- en milieuvriendelijke materialen, constructies en renovaties
  • Circulaire bouwmaterialen en -technieken
  • Bouwen met bamboe
  • Bouwen met leem
  • Bouwen met hout
 • Duurzame en rationele energieconcepten
  • Warmtenetten
  • Energie-efficiënte verlichting
 • Welzijn en gezondheid
  • Creatie van een gezond binnenklimaat
  • Ontwerpen met de natuur
 • Gebouwen beheren en evalueren
 • Plaatsbezoek en praktijkverdieping
  • EVA-Lanxmeer
  • Houten
  • Bourgoyen

Voor wie?

De opleiding richt zich tot architecten, ontwerpers, studiebureaus, aannemers, bestekschrijvers, bouwheren, ontwikkelaars, overheidsmedewerkers, medewerkers van intercommunales en nutsbedrijven, landmeters, makelaars, financieel deskundigen en onderzoekers in alle sectoren van de bouwwereld en de ruimtelijke ordening.

Lesgevers

Erik Rombaut, Alexis Versele (KU Leuven), Bart Humbeeck (VIBE), Trui Maes (CLT Gent), Els Willems, Els Huigens (Fris in het Landschap), Hein Lapauw, Guido Stegen, Luc Stijnen, Hubert Froyen, Sabine Miedema, Luc Eeckhout, Martijn Vyncke (Projectingenieur Energie en Comfort), Mieke Vandenbroucke (VIBE), Jan Van de Gracht (Tintelijn), Bart Holvoet (directeur FSC), Dirk Andelhofs (VIBE), Ann Baert, Henk Van Aelst (ecologisch architect), Nic Geeraert, Vivan Oltheten (GezondPlus), Romy Van Gaever (WTCB), Bruno Deraedt (VIBE), Phlippe Van de Velde (OVAM), Jan Cappelle (KU Leuven), Dirk Knapen (Zero Energy Solutions), Lieven De Molder, Catherine Lootens (KU Leuven), Kris Bruneel (BBouwadvies), Jelle Laverge, Wouter Hilderson (Pixii), Damien Trigaux (KU Leuven), Bert Baeyens (Ir. MAB), Geert Debel (Provincie Antwerpen).

Studiegeld

Je kan je inschrijven voor het volledige traject of apart per module inschrijven.

 1. Volledige opleiding met paper (23 lesdagen) : € 2750
 2. Volledige opleiding zonder paper (23 lesdagen) : € 2550
 3. Module 1 (10 lesdagen) : € 1250
 4. Module 2 (12 lesdagen) : € 1500​

De kostprijs van de opleiding is inclusief cursusmateriaal, koffiepauze en broodjesmaaltijd, parking bij de campus en toegang tot het digitale leerplatform.

Deze opleiding komt in aanmerking voor subsidiëring door kmo-portefeuille, erkenningsnummer DV.O215752.

Betaald educatief verlof

Deze opleiding is erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof. Lees meer hierover op de website van de FOD WASO.

Schrijf je in