SensiParti

Met SensiParti maken Bond Beter Leefmilieu, VIBE en VUB Architectural Engineering circulair en veranderingsgericht (ver)bouwen haalbaar voor particulieren. 

  • Status: afgerond
  • Thema: circulair bouwen
  • Partners: VIBE, Bond Beter Leefmilieu en VUB Architectural Engineering

 

Gedeeld woninggebruik, levenslang wonen, onderhoudsvriendelijk bouwen, thuiswerken… Er zijn heel wat noden en wensen bij particuliere bouwers om circulair en veranderingsgericht te bouwen. In de praktijk raken deze bezorgdheden vaak ondergesneeuwd doorheen het bouwproces. Men grijpt terug naar vertrouwde conventionele technieken en oplossingen die op korte termijn kwalitatief zijn, maar niet toekomstbestendig of aanpasbaar zijn.

Aan de hand van vijf concrete cases tonen we hoe alledaagse zorgen van bouwheren al hebben geleid tot meer circulaire oplossingen.

We brengen het verhaal van de gebruiker, laten het antwoord van de ontwerper zien en geven concrete voorbeelden van technische oplossingen na hun uitvoering.

Dit project werd uitgevoerd met de financiële steun van Vlaanderen Circulair.