Green Deal Circulair Bouwen

Op vrijdag 22 februari zal Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) tijdens Batibouw het project Green Deal Circulair Bouwen lanceren. Dit op vraag van OVAM, Vlaanderen Circulair en de Vlaamse Confederatie Bouw. Via dit engagement zullen bouwbedrijven, materiaalproducenten, overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties samenwerken om in de toekomst het circulair bouwen in Vlaanderen realiteit te maken. Waarom? Omdat de Vlaamse bouwsector een impact heeft op het totale materialengebruik. Ongeveer 30 à 40 procent van ons afval is namelijk afkomstig uit het bouwwezen. De manier waarop we bouwen of verbouwen heeft daarnaast ook een invloed op onze CO2-uitstoot. Door de omvang van de Belgische bouwsector en het volume aan materialen dat gebruikt wordt, maakt de overstap naar een circulaire economie een wereld van verschil. Binnen de sector worden daarnaast ook (lokale) samenwerkingsverbanden gesloten. Door de spelers actief te betrekken in het circulaire verhaal zal het gedachtegoed zijn ingang vinden binnen de bouwsector.

Wat houdt Green Deal Circulair Bouwen eigenlijk in?

In Green Deal staat samen leren en doen centraal. De deelnemers zullen experimenteren met nieuwe tools, methodes en samenwerkingsverbanden. Data en ervaringen uit de experimenten zullen het experiment voeden zodat samen naar oplossingen kan gezocht worden. De deelnemers van de Green Deal zullen vier keer per jaar samenkomen om hen te inspireren met lokale en internationale cases. Er zal aandacht besteed worden aan de concrete cases die de deelnemers aanreiken, de tools en de meetinstrumenten. De inspiratiedagen van 2019 zullen plaatsvinden op 26 maart, 23 mei, 3 oktober en 5 december. Er zal ook een online platform gelanceerd worden zodat nieuwe deelnemers op hun eigen tempo zich in de materie kunnen inwerken.

Wenst u zelf mee te doen aan Green Deal Circulair Bouwen?

Dan houdt u rekening met de volgende voorwaarden:

  1. U moet op zijn minst één pilootproject uitvoeren tijdens de looptijd van Green Deal Circulair Bouwen.
  2. U moet actief deelnemen aan het lerend netwerk waarin u kennis en ervaringen uitdeelt met de andere deelnemers.
  3. U moet akkoord gaan met de voorwaarde dat de onderzoekers toegang hebben tot de relevante data en resultaten.
  4. U moet stappen ondernemen om de principes van het circulair bouwen in te bedden in de eigen organisatie.

Meer informatie over Green Deal Circulair Bouwen kan je hier vinden. Opgelet: inschrijvingen kunnen nog tegen 8 februari!

De volgende organisaties doen alvast mee: WTCB, Durabrik, Dept. EWI, Colruyt Groep, Van Roey, KampC, Netwerk Architecten Vlaanderen, Palindroom, Saint Gobain, Groenbeton, Verimpex, Buur, Triginta, BC-architects, Econocom, Machiels, VIBE, Revive, Isover, Van Laere, EtapLighting, FPRG, Aquafin, FSC, Murmuur, POM WestVlaanderen, AsbestCare, Buro Bouwtechniek, Q-Lite, Labland, Cenergie, WoonCoop, BondBeterLeefmilieu, Metallo, MapoPrint, BoaLiving, Democo, Alinea, Ekotex, Eprea, Ecomat, CLTs, Factor4, GBV, Axxis Consultancy, BAST architecten, Woodinc en de initiatiefnemers Vlaamse Confederatie Bouw, OVAM en Vlaanderen Circulair.

Wil je meer inspirerend nieuws?