Natureplus wordt milieuorganisatie

Wie in de toekomst een natureplus-label willen aanvragen voor een product, zal dat label niet langer van de vereniging ‘natureplus’ ontvangen, maar wel van de overkoepelende coöperatie ‘Natureplus Instituut SCE’.  Met deze wijziging in de organisatiestructuur maakt natureplus de weg vrij om zich te kunnen positioneren als een Europese milieu- en consumentenorganisatie. 

Tijdens de algemene vergadering van natureplus in mei 2017 werd beslist dat de economische activiteiten van de vereniging, namelijk het certificeren van bouwproducten en de toekenning van het natureplus-label, zullen worden overgedragen aan een nieuwe, overkoepelende coöperatie: ‘Natureplus Instituut SCE’. De coöperatie verwerft hiermee de handelsrechten van het label en zal het hele certificatieproces van natureplus overnemen: van bij de aanvraag tot aan de toekenning van het label. De marketing van het label alsook het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de natureplus-database wordt dus de verantwoordelijkheid van de coöperatie.  Voor natureplus is deze wijziging in de organisatiestructuur dé uitgelezen kans om af te stappen van haar imago als zuivere ‘labelleverancier’.

Natureplus zal wel nog mee de inhoud van het label bepalen en via wetenschappelijk onderzoek de standaardcriteria vaststellen maar profileert zich voortaan als een vereniging zonder winstoogmerk. Naast het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek zal de vereniging zich vooral focussen op consumentenvoorlichting en milieubescherming. Voortaan kan iedereen actief lid worden van natureplus en gebruik maken van haar diensten. Er zullen opleidingen worden georganiseerd voor bouwprofessionals en het is ook de bedoeling om de internationale activiteiten verder uit te bouwen. Om haar impact en bereik te vergroten denkt natureplus bijvoorbeeld aan het opzetten van lokale substructuren waardoor de boodschap kan worden aangepast aan de lokale omstandigheden.

Kort samengevat verandert er wat betreft de inhoud van het label eigenlijk niks en ook voor de labelhouder is dit misschien geen groot nieuws. Maar voor natureplus is het dus een stap in de verdere ontwikkeling van haar aanbod als onafhankelijke organisatie en de verspreiding van haar visie rond bio-ecologisch bouwen.

Wil je meer inspirerend nieuws?