Nieuwe editie Gids Duurzame Gebouwen – Brussel Leefmilieu

De sector van de duurzame bouwmaterialen is sinds enkele jaren in volle bloei.
Nieuwe producten en bouwsystemen zijn verschenen op de markt en nieuwe tools zijn uitgebracht of worden uitgewerkt om de architecten en bouwheren te helpen hun materiaal te kiezen of duurzame initiatieven, zoals het afbreken of het hergebruik van materiaal, te ontwikkelen.

Daarom bracht Brussel Leefmilieu een update uit van hun Gids Duurzame Gebouwen. De volledige gids is online raadpleegbaar: http://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/homepage.html?IDC=1506.

Wil je meer inspirerend nieuws?