Projectoproep: Bâti C² steunt innovatieve projecten met lokale, nagroeibare materialen.

Bouwt jouw onderneming met lokale bio-ecologische materialen of ben je bezig met de ontwikkeling van bio-ecologische bouwmaterialen of bouwsystemen? Bekijk dan zeker deze projectoproep van Bâti C². Je kan je tot 4000€ aan steun krijgen voor professionele begeleiding bij de verdere ontwikkeling van jouw product of dienst!

Innovatieprijs voor lokale en biologische bouwmaterialen

Bâti C² is een samenwerking tussen Vlaamse, Waalse en Franse partners met als missie het bevorderen van het bio-ecologisch bouwen en het gebruik van materialen uit de korte keten. ‘Bâti C²’ is tevens ook de naam voor het Europees Interreg project waaronder deze projectgroep samen de schouders heeft gezet met als missie een interregionaal netwerk uit te bouwen dat zich volledig richt op het gebruik van materialen uit de korte keten. Het project is ontstaan uit de vaststelling dat er in de sector van het bio-ecologisch bouwen vele obstakels zijn waardoor sommige bedrijven moeilijk voet aan de grond krijgen. Denk maar het ontbreken van een goed ontwikkelde materiaalketen, het gebrek aan technische vaardigheden en het gebrek aan kennis over de materialen bij het grote publiek en bij de bouwprofessionals. Bâti C² wil kleine en middelgrote ondernemingen begeleiden bij de economische ontwikkeling van hun activiteiten en lanceerde binnen dit kader een projectoproep die bedrijven aanmoedigt om innovatieve oplossingen (producten, technieken, realisaties) uit te denken. Het thema van de innovatieprijs is “Innoveren met lokale en biologische bouwmaterialen”. Elk innovatief, creatief en efficiënt idee dat aan de criteria beantwoordt, zal worden bestudeerd.

Stel jouw kandidaatsdossier samen en stuur het in vóór 24 november.

Heb je interesse in extra steun en begeleiding op het vlak van de technische of commerciële ontwikkeling van jouw product of dienst? Of heb je vragen over hoe je jouw product kan laten beantwoorden aan de vereiste normen? Stel je dan zeker kandidaat! Los van de fase waarin jouw project zich bevindt -ontwerpfase, ontwikkelingsfase of commerciële fase-, kan je een oproep indienen. Het volstaat om een dossier samen te stellen dat aan de hand van foto’s, plannen, maquettes, schema’s aantoont dat jouw project het gebruik van lokale materialen bevordert en innoverend is voor jouw onderneming, voor jouw klanten of voor de sector in het algemeen.

Het ingevulde kandidaatsdossier moet vóór 24 november 2017 om middernacht worden verstuurd. Wens je meer informatie over de wedstrijd? Je leest er alles over op deze link: http://www.batic2.eu/nl/nieuws/oproep-grensoverschrijdende-projecten

Wat kan je winnen?

Als je genomineerd bent, krijg je volgens de behoefte van jouw onderneming gespecialiseerde begeleiding voor de aansturing van jouw innoverend project. Je krijg 75% van de factuur voor deze begeleiding terugbetaald, met een maximum van € 4.000. Je geniet ook van een verhoogde zichtbaarheid via de communicatie rond de wedstrijd, via de website van het project (www.batic2.eu) en via de websites van de projectpartners.

Succes!

Interessant om te weten: Op de website van BâtiC² vind je een kaart waar alle actoren die zich richten op de korte keten staan vermeld, gaande van productiebedrijven tot eindgebruikers in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. Ook de VIBE-bouwpartners uit de regio West- en Oost-Vlaanderen kan je hierin terugvinden. Bekijk de kaart via deze link

Wil je meer inspirerend nieuws?