Stadslandsbouw – een overzicht

Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en de Universiteit Gent ontmoetten op 23/02 wetenschappers en andere professionelen uit 21 EU-landen in Brussel om een stand van zaken op te maken van onderzoek en beleid inzake stadslandbouw. Het evenement vormde de afsluiting van een vierjarig Europees onderzoeksproject, een zogenaamde COST-actie, die de verschillende invalshoeken, kansen en valkuilen van het fenomeen in kaart heeft gebracht. De laatste jaren staat stadslandbouw flink in de kijker. Op het terrein starten allerlei initiatieven op onder de noemer stadslandbouw: van volkstuinen over verticale landbouw en dakboerderijen tot professionele online boerenmarkten en al dan niet coöperatieve zelfpluksystemen. Lokale zelfvoorziening en sociale aspecten komen vaak terug als drivers.

Meer lezen kan op de website van vilt.

Wil je meer inspirerend nieuws?