De collega’s van VIBA stellen zich voor. Of was het nu VIBE?

Sinds vorig jaar draagt de Nederlandse organisatie VIBA officieel de titel van VIBE-partner. Nee, we proberen geen Babylonische spraakverwarring uit te lokken. Met veel plezier laten we onze noorderburen zich aan jullie voorstellen.

VIBA (Vereniging voor Integrale Architectuur) is een levendig platform waar kennis, gedachtegoed en praktische ervaring worden uitgewisseld. Net zoals VIBE wil VIBA het bewustzijn over een mens- en milieuvriendelijke leef- en woonomgeving vergroten. Leden van onze organisatie zijn zowel denkers als doeners: (landschap)architecten, bouwers, ontwikkelaars, studenten en andere geïnteresseerden. Kortom: mensen die graag hun ervaringen met elkaar uitwisselen, kennis delen, nieuwe methodes onderzoeken en deze ook evalueren. Waardevolle en interessante momenten voor die kennisuitwisseling zijn de VIBA-Cafés, de Praktijkcafés en onze excursies.

Voluit betekent VIBA: Vereniging voor Integrale Bio-Logische Architectuur. Biologie vormt de koppeling tussen bios (leven) en logos (leer). Onze kerndoelstelling is om te werken volgens de leer van het leven. De vereniging ontstond in 1976 door professor Peter Schmid en een groep studenten van de afdeling Bouwkunde van de Technische Universiteit te Eindhoven. De rechtstreekse aanleiding tot de oprichting van VIBA was het rapport Grenzen aan de groei van de Club van Rome. Hoewel duurzaam bouwen sindsdien een vlucht nam, valt mens- en milieuvriendelijk nog al te vaak buiten de scope.

Beeld EVA-Lanxmeer

VIBA werkte onder meer mee aan de realisatie van de ecowijk EVA-Lanxmeer in Culemborg.

Anno 2019 is VIBA een vereniging die zich inzet voor de mens- en milieuvriendelijke inrichting van de woon- en leefomgeving. We passen vier thema’s toe die hierbij aansluiten, namelijk:

  • Gezondheid: de creatie van een gezond binnenmilieu
  • Milieu: circulair en biobased bouwen met het oog op het behoud van de biodiversiteit en rationeel watergebruik
  • Sociale omgeving: gemeenschappelijk wonen en sociale samenhang
  • Ruimtelijke kwaliteit: ruimtelijke ontwerp op basis van bezieling, organische vormgeving en biomimicry

Bekende projecten die we op ons conto kunnen schrijven, zijn de wijken EVA-Lanxmeer te Culemborg en Ecolonia te Alphen aan de Rijn. Architecten Renz Pijnenborgh en Peter van der Cammen hebben daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Ook Lanxmeer-initiatiefneemster Marleen Kaptein is VIBA-lid.

Wil je meer weten over VIBA en zijn activiteiten? Of wil je intekenen op de VIBA-nieuwsbrief? Klik dan zeker door naar hun website.

Foto’s: © nl.urbangreenbluegrids.com en maakgelderlandmooi.gelderland.nl

Wil je meer inspirerend nieuws?