VIBE vzw is een onafhankelijke vzw op het kruispunt van de milieubeweging en de bouwsector. We verzamelen en verspreiden informatie over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen. We behandelen de typische onderwerpen binnen ‘duurzaam’ bouwen zoals energie- en waterbesparing, en gaan onder de noemer bio-ecologisch bouwen nog verder. We integreren thema’s zoals gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen, doordacht ruimtegebruik en ecologische stedenbouw in een alles omvattend verhaal.

Onze opdracht omvat vorming, advies en bewustmaking over gezond en milieuverantwoord (ver)bouwen en wonen.

Om die drie verschillende taken duidelijk te onderscheiden van elkaar, richtte VIBE enkele jaren geleden drie afdelingen op.

VIBE is opgericht in 1996 VIBE vzw, vanuit het Genootschapschap Gezond Bouwen en Wonen. Doorheen de jaren is het Genootschap uitgegroeid van een groep enthousiaste pioniers tot de huidige organisatie met naam en faam, in binnen- als buitenland.

Meer weten over het ontstaan van VIBE vzw of onze beleidsvisie?

Over VIBE vzw
VIBE Studie & Advies

VIBE Studie en Advies is de onderzoekstak van VIBE, met een brede expertise:

Bouwmaterialen en natuurlijke bouwwijzen:

 • Berekenen van LCA’s, EPD’s…
  als partner in internationaal LCA-netwerk CAPEM
 • Advies over toepassen bio-ecologische materialen en constructies
 • Ondersteuning over gezondheid en binnenmilieu

Duurzame wijken:

 • Begeleiding van wijkontwikkeling en -vernieuwing
 • Advies over duurzame stedenbouw
  volgens Ecopolis-principes
 • Toepassing van de duurzaamheidsmeter wijken

Wat betekent dit voor jou?

 • Materiaalkeuze en constructies
  Dankzij onze uitgebreide studies en knowhow krijg jij de juiste informatie
 • Groene leefomgeving
  Een volkomen nieuwe benadering voor toekomstgerichte duurzame wijken
VIBE Labeling

VIBE Labeling reikt het VIBE-label uit en begeleidt ook de aanvragen voor het naturepluslabel in België.

Het VIBE-label is een onafhankelijke label voor bedrijven in de bouwsector. Professionals met die erkenning werken met gezonde en milieu-verantwoorde materialen en technieken. Je vindt hen hier.

Het label natureplus erkent gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen a.d.h.v. strenge criteria op gebied van milieu, gezondheid en technische functionaliteit.

Wat betekent dit voor jou?

 • Strenge criteria
  VIBE doet geen toegevingen. Enkel gezonde en milieuverantwoorde materialen komen in onze databank.
 • Bewuste keuze
  De professionals in onze databank gaan bewust verder dan de wettelijke verplichtingen. Omdat het kan!
VIBE Vorming

VIBE Vorming organiseert infosessies, studiedagen, studiereizen en verschillende opleidingen rond: energie, houtskeletbouw, groendaken, bouwmaterialen kiezen, rationeel watergebruik, duurzame wijken…

Voor particulieren: korte en toegankelijke informatie
Voor professionals: diepgaande, krachtige uitwisselingsmomenten, studiedagen en modules op maat

Opleiding ‘Duurzaam bouwen vanuit Bio-Ecologische principes’ in samenwerking met KUL/KAHO Sint-Lieven

Wat betekent dit voor jou?

 • Lokaal
  We spreiden onze sessies over heel Vlaanderen. Dus ook bij jou in de buurt.
 • Verschillende doelgroepen
  Iedere doelgroep vraagt een specifieke aanpak. Daarom kiezen wij voor opleidingen op maat.