Ecolabels 

Het kaf van het koren gescheiden

Tekst: Tim Janssens

Grosso modo kunnen we drie soorten labels onderscheiden. Type iii-labels hebben betrekking op technische gegevens die vooral belangrijk zijn voor fabrikanten, onder meer om echte “consumentenlabels” te mogen claimen. Een voorbeeld hiervan zijn EPD’s: Environmental Product Declarations die de resultaten van levenscyclusanalyses of zogeheten LCA’s gedetailleerd weergeven (zie kader). Type ii-labels zijn zogenaamde “zelfverklaringen” die producenten zichzelf toekennen, zonder dat er sprake is van externe controle. Denk bijvoorbeeld aan de “groene lijn” die bepaalde voedingswarenketens zelf hebben ontwikkeld. Tot slot zijn er de Type i-labels die door overheden of private organisaties toegekend worden op basis van transparante criteria en externe controle. Het zijn vooral deze laatste labels die belangrijk zijn voor particuliere bouwers of gebruikers omdat ze duidelijk maken of het materiaal of product in kwestie al dan niet aan strenge milieugerelateerde eisen voldoet. in dit artikel gaan we dieper in op de belangrijkste Type i-labels.

ECOLABELS_06

Foto MVC Architecten

Bio-ecologisch bouwen

Wil je zeker zijn dat je woning bio-ecologisch wordt gebouwd? Kies dan resoluut voor het natureplus-label. Natureplus is op dit moment immers het enige label dat specifiek voor bouwmaterialen een erkenning uitreikt op basis van effectief uitgevoerde milieu- en gezondheidsimpactberekeningen en -prestaties. Een product komt in aanmerking of niet, een stap in de goede richting is niet voldoende. Enkel de topproducten in een categorie kunnen voldoen aan de strenge criteria.

Logo natureplus

Hoe kies je hout

Kies in de eerste plaats altijd voor lokaal (Europees) en gecerti ficeerd hout. Zowel FSC als PEFC zijn op dit vlak sterke waardemeters. Die keuze biedt de beste garantie dat het hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Door te kiezen voor lokaal hout zal de milieu-impact door transport meestal het laagst zijn.
Kies je toch voor tropische houtsoorten, dan raden we je hout aan met het FSC-label. FSC hanteert immers overal ter wereld dezelfde strenge criteria en is mede daardoor voor tropische houtsoorten de beste keuze voor houtcertificering.

FSC_Logo_-«_RGB          logo PEFC NL HP ver1

Meer lezen?IGB392 cover

VIBE schreef een artikel over hoe je vloerbekleding kan kiezen in het zomernummer (2016) van Vlaanderens grootste bouwtijdschrift Ik Ga Bouwen & Renoveren. VIBE-leden kunnen het volledige artikel hieronder vinden.

Meer lezen

Geen lid van VIBE?

Kijk dan snel even naar al de voordelen die je als lid van VIBE geniet. Zo lees jij maandelijks als eerste onze artikels in Ik Ga Bouwen & Renoveren.

Lid worden?