VIBE – jouw partner voor onafhankelijk en kritisch studiewerk

VIBE Studie & Advies is het studiebureau van VIBE vzw en wil op een objectieve manier bedrijven, overheden, wetenschappelijke centra en andere instellingen ondersteunen met wetenschappelijk onderbouwde studies en daaruit voortvloeiend advies. Daartoe hebben we onze jarenlange ervaring gebundeld, gefocust en uitgediept. We hebben de rekeninstrumenten en licenties aangeschaft die we nodig hebben voor onze analyses. Daarnaast bouwen we ‘lerende netwerken’ rond verscheidene specifieke thema’s uit.

VIBE Studie & Advies kan hierbij vertrouwen op een veelzijdig netwerk van opdrachtgevers, kennispartners, bouwpartners en bouwheren zowel uit de private als uit de publieke sector.

studie&advies-def

Wat VIBE voor jou kan doen

VIBE Studie & Advies begeleidt, adviseert en doet studiewerk voor bedrijven in de bouwsector en voor overheden.
We werken daarbij voornamelijk rond de thema’s:

  • Berekenen van de milieu-impact van materialen en materiaalkeuzes
  • Onderzoek naar bio-ecologische bouwmaterialen en bio-ecologische constructies
  • Begeleiding van de ontwikkeling van duurzame wijken.

Benieuwd waar VIBE Studie en Advies aan werkt?
Meer info vind je in deze brochure

Lees meer

Studies

EPD’s

Opdrachtgever: PCE Foamglas
Wat: opmaak EPD’s
Wanneer: 2015 – 2016

Opdrachten

Duurzame wijken

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid
Thema: Omgeving
Wat: Ondersteuning van de ontwikkeling van 8 wijken via het samenbrengen van externe experts.
Wanneer: 2012 – 2014

Meer informatie

Duurzame buurten

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid
Thema: Omgeving
Wat: Begeleiden van 3 naoorlogse wijken via het samenbrengen van externe experts.
Wanneer: 2016 – 2017

Meer informatie

Cocreatiesessies

Opdrachtgever: OCMW Wichelen
Thema: Materialen
Wat: Inhoudelijke uitwerking en begeleiding van co-creatiesessies waarbij duurzaamheidsambities scherpgesteld worden samen met de stakeholders.
Wanneer: 2017

Meer informatie

Trajectbegeleiding

Opdrachtgever: SOGent
Thema: Gebouwen
Wat: Trajectbegeleiding van bouwprojecten. Advies en evaluatie van duurzaamheidsaspecten tijdens de bouwfases.
Wanneer: 2017-…

Meer informatie

Projecten

PEF

Opdrachtgever: Single Market for Green Products (EC)
Thema: materialen
Wat: Thermische Isolatiematerialen voor platte en hellende daken van gebouwen
Wanneer: 2014 – 2016

Meer informatie

LCA:TIM

Opdrachtgever: Federale Overheidsdienst Leefmilieu
Thema: materialen
Wat: LCA analyse van 10 isolatiematerialen in verschillende muurtypen
Wanneer: 2014

Meer informatie

Grow2Build

Opdrachtgever: Interreg IVb-project
Thema: materialen
Wat: Het versterken van de keten, van teelt tot en met bouwmateriaal.
Wanneer: 2013 – 2015

Meer informatie

Herinrichten en Renoveren

Opdrachtgever: Vlaamse Overheid
Thema: materialen
Wat: ‘teach-the-teacher’-project over gezonde en milieuverantwoorde interieurmaterialen.
Wanneer: 2012 – 2014

Meer informatie

CAPEM

Opdrachtgever: Interreg IVb-project
Thema: materialen
Wat: Het ontwikkelen van een methode voor de levenscyclusanalyse van bouwmaterialen.
Wanneer: 2011 – 2014

Meer informatie

Catalogus ‘Veranderingsgericht bouwen’

Opdrachtgever: OVAM
Thema: gebouwelementen
Wat: Opmaak van een catalogus met demonteerbare oplossingen voor verschillende functionele lagen.
Wanneer: 2018

Meer informatie