Lerend netwerk GRO: Wedstrijden en aanbesteding

Lerend netwerk GRO: Wedstrijden en aanbesteding

Het Facilitair Bedrijf ontwikkelde de tool GRO om een holistisch ambitieniveau van duurzaamheid in je project te implementeren. Een eenduidig instrument maar soms is de concrete toepassing tijdrovend. Als architect of opdrachtgever kan het een uitdaging zijn om GRO...
Lerend netwerk GRO: Wedstrijden en aanbesteding

Lerend netwerk GRO: Opvolging, bewijsvoering en nazicht

Het Facilitair Bedrijf ontwikkelde de tool GRO om een holistisch ambitieniveau van duurzaamheid in je project te implementeren. Een eenduidig instrument maar soms is de concrete toepassing tijdrovend. Als architect of opdrachtgever kan het een uitdaging zijn om GRO...