VIBE vzw streeft naar een woon-, leef- en werkomgeving
die een positieve invloed heeft op mens, milieu en klimaat.

Onze agenda

VIBE vzw ontvangt steun van

Ons nieuws

6 tips om duurzamer om te gaan met water rondom oude woonblokken

Als je een woning bouwt of renoveert, is de kans groot dat je op je perceel maatregelen zal nemen met betrekking tot water. Vroeger stonden deze maatregelen niet bovenaan het prioriteitenlijstje. Daardoor belandt er nu in én rondom oude gebouwen heel wat kostbaar water gewoon in het riool. Woon jij zelf in een ouder gebouw? Lees dan zeker verder!

Operatie Circulatie: de stroom volgen

De Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) organiseerde een congres over circulair ruimtegebruik en circulair bouwen. Zoals het hoort, was VIBE van de partij. We noteerden deze belangrijke bevindingen en inzichten.

Meer nieuws
Knop postgraduaatopleiding
Knop VIBE-congres