Onze missie, strategie en waarden

VIBE is de gangmaker die regeneratief ontwerpen en bouwen op de kaart zet. We slaan de brug tussen de pioniers en de trendsetters. Zo laten we regeneratieve innovaties en nieuwigheden ingang vinden in de bouwwereld.

We verenigen de toonaangevende vernieuwers in de bouwsector. Onze leden, bouwpartners en ambassadeurs zijn ervan overtuigd dat onze bouwpraktijken anders kunnen. In onze ledencommunity ontmoeten ze gelijkgestemde vernieuwers.

Onze missie

We realiseren een positieve impact van bouwen en wonen op de aarde, de maatschappij, de gezondheid en het welzijn van de mens.

Onze strategie

Hoe realiseren we onze ambitieuze doelen?

We inspireren de professionele bouwheren en beleidsmakers want goede voorbeelden overtuigen om de eerste stap te zetten.

We slaan bruggen tussen de pioniers en de professionele bouwheren. Zo moedigen we samenwerking én kruisbestuiving aan.

We leiden de professionele bouwheren op. Zo ontdekken ze de facetten van regeneratief ontwerpen en bouwen.

We ondersteunen en begeleiden de pioniers en de professionele bouwheren. Innovatiecoaching en inhoudelijke expertise zijn onze gouden sleutel tot succes.

We creëren ruimte voor regeneratief ontwerpen en bouwen. Hiervoor zitten we samen met de beleidsmakers aan tafel.

Team

Onze waarden

Open

We staan open voor innovaties. Enkel vanuit een open blik is vernieuwing binnen de bouwsector mogelijk.

Positief

We zijn positief. Goede voorbeelden zetten aan tot verandering.

Moedig

We zijn moedig. Dus komen we op de voorgrond met nieuwe ideeën, innovaties, producten en methodieken.

Kritisch

We stellen ons kritisch op. Dat durven we natuurlijk ook te communiceren naar de buitenwereld.

Respect voor de natuur en mens

We beseffen dat de mens een deel is van de natuur. Alles hangt tezamen en staat in verbinding met elkaar.

Toegankelijk

We zijn toegankelijk. Onze informatie en advies zijn begrijpelijk voor iedereen.

Wil je meer lezen over VIBE?

In ons meerjarenplan Vlaanderen regenereert vind je alle details over de strategische en operationele doelstellingen die we tegen 2026 willen realiseren. Veel leesplezier!

Wil je meer weten over ons?

We geven het grif toe: onze organisatie is razend boeiend. Wil je meer weten over VIBE en bouwen met een positieve impact op natuur en mens?