Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

Met deze Green Deal werken we samen over sectorgrenzen heen om onze leefomgeving veerkrachtiger te maken.

  • Status: lopende
  • Thema: regeneratieve ontwikkeling
  • Coördinatie: Departement Omgeving en VMM
  • Stuurgroep: Bond Beter Leefmilieu, VIBE, VRP, Reset.Vlaanderen, Infopunt Publieke Ruimte, Natuurpunt, Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), ORI, Vlario, Embuild Vlaanderen, Buildwise en de Vlaamse provincies 

Hoe gaan we met z’n allen slim om met ruimte om Vlaanderen te beschermen tegen de impact van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies?

De Green Deal Klimaatbestendige omgeving streeft een ambitieuze visie na voor de ruimtelijke ontwikkeling in een tijdperk van toenemende uitdagingen.

We trekken binnen deze Green Deal de focusgroep Natuurversterkende Stedenbouw

Het doel van deze focusgroep is om geïntegreerde ruimtelijke projecten op te zetten die bijdragen aan het herstel van de natuur, ecosystemen en hun ecosysteemdiensten in het bebouwde weefsel en voornamelijk in en rond stads- en dorpskernen.

 

Computer op bureau met kamerplant.