De Noordboom erkend als onze ambassadeur

Het stond in de sterren geschreven en het Orakel van Delphi verkondigde het twee millennia geleden: De Noordboom zou aansluiten als ambassadeur bij VIBE. Stefan Boonaert stelde de onderneming aan onze intakecommissie voor. En duidelijk met succes!

Wij wisten het al langer: het gebruik van milieuvriendelijke en gezonde materialen bepaalt het DNA van De Noordboom. Dit aannemersbedrijf uit Ronse pioniert sinds zijn oprichting op het vlak van houtbouw. Dringend tijd dus om het bouwpartnerschap bij VIBE te upgraden naar het ambassadeurschap. Medezaakvoerder Stefan Boonaert nam onze intakecommissie mee doorheen de geschiedenis, de missie en de visie van de onderneming. “Bescheiden maar zelfverzekerd”, zo klinkt het bij onze commissie.

Voortrekkersrol

Met een nieuwe productiehal en -lijn speelt De Noordboom een voortrekkersrol in Vlaanderen. Dat heeft niet enkel een weerslag op de kwaliteit van de eigen prestaties. Het werkt ook in het voordeel van nabijgelegen bedrijven. De Noordboom ziet zichzelf als pionier en zoekt altijd naar nieuwe innovaties. Dat gaat over het gebruik van houten nagels tot de integratie van de circulaire bouwprincipes zoals prefabricatie.

Kwaliteit

De Noordboom draagt de kwaliteit van zijn opdrachten hoog in het vaandel. Zo worden de projecten uitvoerig gescreend op de link met de bedrijfsmissie en -visie. Advies en ondersteuning worden in no time geleverd om de vinger aan de pols te houden. Goeie contacten met de academische wereld zorgen voor een grote betrokkenheid met onderzoeksprojecten die zich toespitsen op milieuvriendelijk en gezond bouwen en verbouwen.

Maatschappelijk geëngageerd

Het staat buiten kijf: De Noordboom voelt zich als een vis in het water van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wie over De Noordboom spreekt, noemt Ronse in één adem. Met een sterke verankering in de regio Vlaamse Ardennen draagt het aannemersbedrijf de lokale rol verder uit. Lokale projecten en lokale onderaannemers genieten altijd de voorkeur. De Noordboom is ook een coöperatieve vennootschap. De medewerkers kunnen dus coöperant van de onderneming worden.

En nu?

Met het ambassadeurschap bestendigt De Noordboom zijn engagement voor VIBE. Stefan Boonaert reageert positief: “De wortels van De Noordboom waren al stevig met die van VIBE verankerd, we kijken er trots naar uit om als ambassadeur samen onze groei verder te zetten.” Wij ontkurken een gekoeld flesje Dom Pérignon om deze nieuwe stap in ons pioniersverhaal te beklinken.

Cheers!

Een bedrijfsvoorstelling vind je op de website van De Noordboom.

Wil je meer inspirerend nieuws?