Eerste hulp bij circulair bouwen

Repair cafés, roze zakken en een klusbibliotheek: de circulaire economie is overal. Ook de bouwsector is dringend aan vernieuwing toe. Wie wil kan er vandaag al mee aan de slag. Wij leggen je graag even uit hoe je eraan begint.

Gebouwen slorpen heel wat energie, weten we. Geheel terecht gaat daarom veel aandacht naar het renoveren en energetisch opwaarderen van het gebouwpark. Doorheen alle U-waarden en BEN-normen verliezen we echter snel een andere slokop uit het oog: de bouwmaterialen. Van ontginning van de grondstoffen en productie over transport tot afvalverwerking. Gebouwen dragen heel wat energie in zich, nog voor de verwarming aanslaat. Door steeds meer te isoleren gaat die impact enkel omhoog. Reden te meer dus om bij de keuze en het gebruik van bouwmaterialen stil te staan. De circulaire economie doet dat door materiaalkringlopen te sluiten. Dat betekent minder ontginning van grondstoffen én minder afval. En dat is ook nodig.

Naast grondstoffenschaarste springt vooral de afvalberg van de bouwsector in het oog. Daarvan recycleren we toch al heel wat? Dat klopt. Alleen komen veel van die gerecycleerde materialen in laagwaardige toepassingen terecht. Zo wordt een betonnen wand gereduceerd tot steenpuin voor de aanleg van een weg en dus geen nieuwe wand. Daarvoor hebben we nog steeds nieuwe grondstoffen nodig. De circulaire economie slaat een andere weg in, waarbij bouwmaterialen ook na gebruik naar waarde worden geschat. Het goede nieuws? Ook vandaag kan je al op verschillende manieren met circulair bouwen aan de slag. En dat doe je niet alleen. De nieuwe website C-Bouwers.be zet je op weg met een databank vol circulaire bouwproducten.

Wil je meer inspirerend nieuws?