Stad Antwerpen lanceert Klimaatpremie!

Stad Antwerpen wil zoveel mogelijk percelen op haar grondgebied klaar maken voor de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom lanceert ze voor het eerst een Klimaatpremie. De nieuwe premie is uniek in Vlaanderen en is opgebouwd uit een basisbedrag en bonussen voor wie meer ambitieuze plannen uitwerkt. De premie maakt deel uit van het onlangs voorgestelde Antwerpse Klimaatplan2030.

Het Antwerpse Klimaatplan2030 moet de stad beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Er zijn creatieve oplossingen nodig om in de stad te werken aan schaduw en afkoeling, aan biodiversiteit en lokale waterinfiltratie of aan het voorkomen van overstromingen bij hevige regenval. Om die oplossingen aan te jagen, lanceert Antwerpen de Klimaatpremie. De premie is beschikbaar voor iedereen die wil inzetten op dakvergroening, ontharding, waterinfiltratie en -hergebruik.

De Klimaatpremie richt zich tot huishoudens, bedrijven, organisaties, scholen en verenigingen. De premie bestaat uit een basispremie voor gewone ingrepen en bonussen bij ambitieuzere ingrepen met een grote milieuwinst. Afhankelijk van de ingrepen kan je een premie aanvragen van €5 tot €45 per vierkante meter. Het maximumbedrag van de premie is €30 000. Met dit maximumbedrag kunnen bijvoorbeeld groendaken tot 2 000 m² of onthardings- en vergroeningsacties op terreinen tot 3 000 m² ondersteund worden. De minimale oppervlakte om aanspraak te maken op de premie bedraagt 40 m².

Heb je nood aan advies op maat? Dan kan je een intakegesprek regelen met de adviseurs van de stad. Ook VIBE draagt met plezier zijn steentje bij. Onze experts Dirk en Erik helpen je graag waar het kan, en ze komen graag eens bij je langs om jouw situatie te bespreken.

Meer informatie?

Je kan steeds meer informatie terugvinden op de website van Stad Antwerpen: www.antwerpen.be/klimaatpremie.

 

Wil je meer inspirerend nieuws?