VIBE lidmaatschap

 75,00

Als lid van VIBE vzw geniet je van de volgende voordelen:

 • Een abonnement op het driemaandelijkse tijdschrift met de laatste trends en innovaties over regeneratief ontwerpen en bouwen
  Als lid krijg je viermaal per jaar ons ledentijdschrift met de laatste trends en ontwikkelingen over regeneratief ontwerpen en bouwen.
 • Korting voor al onze publicaties, opleidingen en informatiesessies
  VIBE organiseert opleidingen, studiedagen en informatiesessies. Af en toe publiceren we ook boeken of informatieve bundels. Als lid krijg je voor deze zaken korting. Je krijgt bijvoorbeeld 10% korting op onze postgraduaatopleidingen ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ en ‘Circulair bouwen’.
 • Toegang tot de VIBE-Kaffees
  Als lid krijg je toegang tot onze VIBE-Kaffees. Deze lokale innovatiemomenten tussen bouwers en verbouwers organiseren we momenteel in Gent, Antwerpen en Vlaams-Brabant.
 • Inspraak in het beleid van VIBE vzw
  Als lid kan je stemrecht aanvragen en zo op de halfjaarlijkse algemene vergadering concreet de beleidsbeslissingen sturen. Je helpt zo om de werking en het beleid van VIBE te sturen.
 • Je draagt jouw steentje bij aan een milieubewuste bouwsector
  Nog lang niet iedereen is zich bewust over de impact die de bouwwereld heeft op de klimaatverandering of over de invloed die bouwmaterialen kunnen hebben op onze gezondheid. VIBE ziet het als zijn taak om zowel kandidaat-bouwers als bouwheren te overtuigen om hun bouwprojecten op een natuurlijke, milieuvriendelijke en toekomstgerichte manier aan te pakken. Door ons te steunen draag jij je steentje zeker bij.

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VIBE vzw, Turnhoutsebaan 139a, 2140 Borgerhout, info@vibe.be, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis van de contractuele relatie als gevolg van jouw inschrijving als lid en om je op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang om informatie te verspreiden en de algemene kennis te vergroten over gezond en milieuverantwoord bouwen. Indien je niet wil dat wij jouw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@vibe.be. We houden je dan enkel op de hoogte van alle zaken met verband tot jouw lidmaatschap, conform de vzw-wetgeving. Via dat adres kan je ook altijd vragen welke gegevens wij over jou verwerken en ze verbeteren of laten (voor zover dit wettelijk mogelijk is), of ze vragen over te dragen. Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vind je in onze privacy policy.