Circulair bouwen toegankelijk voor particulieren

We ronden opnieuw succesvol een Vlaanderen Circulair-project af. Ons project Sensiparti zwengelt de circulaire bouwmarkt aan bij particuliere bouwers en verbouwers.

We did it: het project Sensiparti is afgerond. Driewerf hoera voor onszelf! Samen met onze goeie vrienden van Bond Beter Leefmilieu en VUB Architectural Engineering zwengelden we de circulaire bouwmarkt aan bij particuliere bouwers en verbouwers. Dit project stimuleerde de bouwsector om vanuit de wensen en de bezorgdheden van de gebruiker op zoek te gaan naar een alternatief bouwproces en -aanbod.

User stories

Het innovatieve aspect van dit project is de centrale plek die de eindgebruiker inneemt. De focus is dus niet zozeer de technische oplossing. Die oplossingen beantwoorden juist welbepaalde zorgen en wensen. Die wensen en zorgen stonden centraal binnen het project. Deze focus liet ons toe om user stories op te stellen. We onderscheidden vijf relevante user stories: (1) tijdelijk gebruik, (2) levenslang wonen, (3) doe-het-zelf, (4) onderhoudsvriendelijk en (5) erfgoedwaarde.

User stories zijn korte, relevante anekdotes uit het dagelijkse leven. Ze tonen de concrete vraag van de gebruiker en wat er nodig is om aan die vraag te voldoen. Vanuit het perspectief van de bouwheer tonen ze herkenbare situaties waarin circulaire keuzes opportuun kunnen zijn. Op die manier brengen ze de diversiteit én motivaties voor circulair bouwen in beeld.

Digitale publicatie én inspiratie

Sensiparti mondde uit in een laagdrempelige publicatie met voorbeeldoplossingen en -projecten. Deze gids geeft bouwheren en -professionals tips en tricks om mee aan de slag te gaan. De publicatie ‘Toekomstgericht (ver)bouwen’ bundelt (1) fiches met technische oplossingen en circulaire strategieën en (2) getuigenissen over zes concrete circulaire bouwprojecten.

Enkele cijfers

  • De publicatie ‘Toekomstgericht (ver)bouwen’ telt in totaal 52 pagina’s. Je vindt er 15 concrete circulaire bouwoplossingen en -strategieën, geïllustreerd door 6 concrete voorbeeldprojecten.
  • Er schreven zich maar liefst 1004 deelnemers in voor het webinar ‘Circulair bouwen’ tijdens de Ecobouwers Geslotendeur.
  • We drukten 1500 exemplaren af van onze publicatie.

Met de financiële steun van Vlaanderen Circulair.

Wil je meer inspirerend nieuws?