Gemeente Wevelgem zet circulaire ambities scherp

Wevelgem zet in op een nieuwe sporthal ter uitbreiding van de gemeentelijke basisschool. Het gemeentebestuur klopte aan bij VIBE om een begeleidingstraject voor de aanbesteding op te zetten. De circulaire visie vertaalden we naar een concrete ambitienota.

De gemeente Wevelgem streeft naar een groene gemeente met open, kwalitatieve ruimtes en veilige mobiliteit. Vergroening wordt in ieder project meegenomen en dat zal in de gemeente voelbaar zijn. Het gemeentebestuur startte via Gemeente voor de Toekomst het begeleidingstraject ‘Circulair gebouw: hulp bij aanbesteding’ voor de nieuwe sporthal. Collega Yara: “Op korte tijd is er tijdens de begeleiding veel gerealiseerd. Door een dialoog op te starten en te faciliteren, is er een grondige analyse van de site gebeurd. De ambities van de gemeente zijn duidelijker en we dachten na over mogelijke toekomstscenario’s. De deelnemers van de werkgroep weten nu wat circulair bouwen concreet inhoudt en waarom het belangrijk is.” Concrete voorbeelden zorgen dat de deelnemers aan de slag kunnen. “We gaven informatie mee over het gebruik van Totem en GRO. Deze kennis werd meegenomen in het ontwerp, en waar mogelijk toegepast.”

“Flexibel en aanpasbaar ontwerp”

Het resultaat van de begeleiding mag er zeker zijn. Het ontwerpteam kreeg duidelijke doelstellingen mee op het vlak van de vergroening van de site, waterneutraal bouwen, de beperking van het energieverbruik, ontharding en de versterking van de biodiversiteit. “Door een polyvalent gebouw te ontwerpen, zet het project in op circulair bouwen. Zo zijn demonteerbare bouwmaterialen belangrijk. De klinkers van de bestaande speelplaats worden hergebruikt in het nieuwe ontwerp van de buitenruimte. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Er wordt extra ruimte voorzien in de vorm van een inbreiding. Een flexibel en aanpasbaar ontwerp dus. Om ruimteverspilling tegen te gaan zal de sporthal na de schooluren toegankelijk zijn voor de buurt.”

Veiligheid en trage mobiliteit

Het project bevat ook duidelijke regeneratieve elementen. Er is respect voor de bestaande biodiversiteit en de vergroening van de speelplaats zorgt voor voldoende toegang tot natuurlijke elementen. Zo leren de schoolgaande kinderen op een educatieve, spelende manier bij over een groene omgeving. Dit draagt ook bij aan hun mentale welzijn en concentratievermogen. De school voorziet moestuinbakken waardoor de kinderen zelf groenten kunnen kweken. Yara: “Het volledige masterplan zet in op veiligheid en trage mobiliteit. Dit idee wordt doorgetrokken in de school. De groene speelplaats zal uitwijken tot in de Hoogstraat waar de toegang tot de school is. Ook het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en regenwateropvang zijn uiteraard regeneratieve elementen.”

“Geen abstract gegeven”

Brendan Corbey van Corbey Ringoir Architects blikt terug op een geslaagde samenwerking: “Het begeleidingstraject van VIBE daagde de opdrachtgever en het ontwerpteam uit om extra aandacht te besteden aan duurzaamheid en circulair bouwen. Op die manier wordt het ambitieniveau hoger gelegd dan de huidige normeringen. Het traject zorgt ervoor dat van bij de start van een project alle neuzen in dezelfde richting staan. Het biedt een kader waarbinnen er stap voor stap onderzocht wordt welke aspecten voor het bouwteam belangrijk zijn en hoe deze in de praktijk omgezet kunnen worden. Zo blijft circulair bouwen niet langer een abstract gegeven.

Wil je meer inspirerend nieuws?