Modulair gebouw voor stad Harelbeke

Stad Harelbeke maakt werk van een nieuw multi-inzetbaar gebouw in Bavikhove voor haar verenigingen. Het gemeentebestuur startte samen met het ontwerpteam een begeleidingstraject bij, jawel hoor, VIBE. De co-creatie- en inspiratiesessies wierpen duidelijk hun vruchten af.

Stad Harelbeke heeft de ambitie om de site rond sporthal Vlasschaard in Bavikhove nieuw leven in te blazen en om deze te integreren in de buurt. Door de verregaande herinrichting moet de site een uitvalsbasis worden voor een levendig verenigingsleven. Het ontwerpteam rond AVDK aRCHITECten kreeg duidelijke doelstellingen mee zoals de versterking van het groenblauwe netwerk, de participatie van de verenigingen, de versterking van de levendigheid van de buurt, waterneutraal bouwen en de toename van de biodiversiteit.

Collega Yara: “Co-creatie en participatie lieten toe om de lokale verenigingen vroeg in het ontwerpproces te betrekken. Deze verenigingen zullen het gebouw later uitbaten dus hun inspraak was belangrijk. De implementatie van groene elementen versterkt de connectie met de woonkern van Bavikhove. Het gemeentebestuur startte samen met het ontwerpteam het begeleidingstraject ‘Circulair gebouw: advies bij het ontwerp’ om de circulaire ambities van het project op te krikken.

“Geen overbodige materialen”

Door het ontwerp van een modulair en multi-inzetbaar vrijetijdscentrum plaatste de stad circulair bouwen bovenaan de agenda. De scheiding van lagen, levensduur en het hergebruik van materialen zijn daarbij kernelementen. “Er worden geen overbodige materialen gebruikt. Het team onderzoekt hoe ze naar hernieuwbare materialen kan grijpen”, verduidelijkt Yara. “In het ontwerp zijn ook regeneratieve ontwerpelementen terug te vinden. Het gebouw is energiepositief waardoor een deel van de opgeslagen elektriciteit kan gebruikt worden door de naastliggende sportzaal. Er wordt ook ingezet op maximale ontharding en het behoud van de biodiversiteit. Zo is de connectie met de natuur aanwezig.”

De deelnemers van de werkgroep weten na het begeleidingstraject wat circulair bouwen is en waarom het anno 2022 zo belangrijk is. “Ze zijn op de hoogte van circulaire materialen en producten die ze in het ontwerp kunnen toepassen. Ook weten de deelnemers wat klimaatadaptief bouwen inhoudt, samen met een rist voorbeelden van best practices. Zo kunnen ze aan de slag met de verworven inzichten. Deze kennis werd meegenomen in het ontwerp en waar mogelijk ook toegepast”, vertelt Yara.

Geslaagde samenwerking

Architect Koen Cappon van AVDK aRCHITECten blikt terug op een geslaagde samenwerking: “De input en de begeleiding van VIBE zorgden in een vroeg stadium voor een grondige en brede evaluatie van de aspecten duurzaamheid en circulariteit. Het liet ons toe om met alle betrokken partijen iedere ambitie scherp te stellen en op de haalbaarheid af te toetsen. Zonder dit gezamenlijke co-creatieproces zouden enkele opportuniteiten helemaal niet of wellicht te laat in het ontwerpproces aan bod zijn gekomen.”

Wil je meer inspirerend nieuws?