Bamboe, de nieuwe spraakmaker binnen de bouwsector?

Bamboe is meer dan het favoriete kostje van reuzenpanda’s. Het is ook een veelzijdige grondstof voor evenveel uiteenlopende toepassingen. Ook binnen de bouwsector kan bamboe een hernieuwbaar alternatief vormen voor traditionele materialen zoals staal of hout. In Azië en Latijns-Amerika is bamboe al lang geen onbekende meer als bouw- en afwerkingsmateriaal voor de woning. Kan ook de West-Europese markt zwichten?

Bamboe is een snelle en makkelijke groeier (de absolute recordhouder is de soort Beema die aan een snelheid van 91 centimeter per dag groeit). Daardoor zijn de stengels van de grassen al na vier jaar geschikt voor de oogst. Dat is een heel pak sneller dan bijvoorbeeld een eik, die daar 80 jaar over doet. En jawel, je leest het goed: bamboe is geen hout- maar een grassoort. De look-and-feel doen anders vermoeden, maar dit kunnen we toeschrijven aan de ‘verhouting’ van de plantencellen. Vanuit de wortelstok groeien scheuten die zich ontwikkelen tot lange, holle en gelede stengels. De verhouting van de bamboestengels zorgt dat deze eigenschappen krijgen die vergelijkbaar zijn met die van (tropisch) hardhout.Niet alle bamboesoorten zijn echter geschikt om in te zetten in de bouwsector. Van de meer dan duizend soorten meerjarige grassen die onder de verzamelterm ‘bamboe’ vallen, gaat het volgens experts slechts om 60 à 80 soorten.

Hernieuwbare grondstof

Bamboe groeit in tropische en subtropische contreien zoals Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië. In Europa komen geen inheemse soorten voor, wat betekent dat we ze uit het buitenland moeten importeren. Maar eens ze hier zijn aangeplant, gedijen ze hier evengoed. Een groot pluspunt is dat bamboe het goed doet op braakliggend terrein, waardoor het aangelegd kan worden op onderbenutte gronden. Bamboe hoeft na het oogsten bovendien niet te worden heraangeplant. De moederplant schiet namelijk vanzelf terug op. Dat maakt dat we niet kampen met ontbossingsproblemen, zoals bij de winning van tropische houtsoorten, en dat we CO2 kunnen besparen. Maar bamboe scheert vanuit ecologisch standpunt ook op andere vlakken hoge toppen. Deze hernieuwbare bouwstof capteert namelijk tot vier keer meer CO2 dan hout (zo’n 17 ton CO2 per hectare per jaar). De grassen geven tezelfdertijd ook 35 procent meer zuurstof (O2) af dan bomen. De ecologische voetafdruk van bamboe als bouwmateriaal bedraagt omgerekend -0,5 ton CO2 per ton bouwmateriaal (ter vergelijking: de ecologische voetafdruk van staal is ongeveer 2 ton CO2 per ton).

Wil je meer inspirerend nieuws?