Circubuild-award gaat – coronaproof – naar Eurabo

Eurabo is de nieuwe laureaat van de Circubuild-award. Als mediapartner van Circular Real Estate 2020 kregen we van organisator Management Producties de kans de nieuwe uitreiking te laten plaatsvinden tijdens het event, maar door de recente verstrenging van de coronamaatregelen, besloten zowel Eurabo als vorige winnaar Groep Moris, niemand fysiek af te vaardigen. Daardoor gebeurde de overdracht via een live videoverbinding met de nieuwe winnaar. “We houden voor de bouw soms nog te hard vast aan traditionele materialen”, benoemde Jasmin Moris, ook vanop afstand, haar pijnpunt voor circulair bouwen.

Voor een keer werd de award dus niet rechtstreeks doorgegeven door de vorige aan de nieuwe winnaar. Ondergetekende fungeerde als tussenpersoon. Bijzondere omstandigheden, die er echter wel toe leidden dat er minder verplaatsingen nodig waren, wat mooi past binnen het circulaire gedachtegoed. Die nieuwe winnaar, aangeduid door de vorige, zoals de idee achter de Circubuild-award het wil, is Eurabo, gevestigd in Ronse en Gent. Dat bedrijf verdeelt bio-ecologische isolatiematerialen en gecertificeerd constructiehout onder klanten in Vlaanderen en Brussel. Een groot deel van die klanten is gespecialiseerd in energiezuinige houtbouw.

“Met Eurabo willen we bijdragen aan de transitie naar circulair bouwen en dan is de keuze voor hernieuwbare grondstoffen de logica zelve”, vertelde Dries Hubrechts, inkoopverantwoordelijke bij Euroba via een live verbinding tijdens Circular Real Estate. “Ze valt volledig binnen het streven naar gesloten kringlopen. De beschikbaarheid van gecertifieerd hout blijft ook in de toekomst gegarandeerd. Het aandeel van houtbouw zal volgens ons in de toekomst dan ook alleen maar toenemen.”

“Bovendien is het gemakkelijk om demonteerbare verbindingen te ontwerpen in hout. Zo frezen we met ons eigen balkbewerkingscentrum houtverbindingen zoals zwaluwstaarten voor houten roosteringen. Houtbouw kan bovendien bijdragen tot CO2-captatie, mits we opteren voor hout uit verantwoord bosbeheer. Houtbouw zorgt zelfs voor het bestaansrecht voor vele Europese bossen, door hun economische waarde.”

Al vroeg in project aan zet

“Wij zijn als handel in bouwmaterialen reeds in een vroeg stadium betrokken bij de projecten van onze klanten aangezien we ook instaan voor planadvies, berekeningen en de opmaak van productietekeningen. Dat maakt het voor ons mogelijk om circulaire bouwsystemen te introduceren in de ontwerpfase. Zo kan er geopteerd worden voor vernieuwende opbouwen zoals vloerisolatie op volle grond met glasschuimgranulaten of blote kurkisolatie als gevelafwerking. We komen ook in contact met projecten met houten paal-en-balksystemen die een vrije invulling van de gebouwschil in de toekomst mogelijk maken en bijgevolg ook functiewijziging van het gebouw toelaten. Nog beter is het wanneer de architect in de mogelijkheid is al heel vroeg een bouwteam samen te stellen. Dat maakt het voor ons immers mogelijk het concept en bouwdetails al vroeg te optimaliseren ten gunste van alle bouwpartners en finaal de bouwheer.”

“Blik verruimen naar hernieuwbare materialen”

“Ik denk niet dat ik nog moet verduidelijken waarom ik de award heb doorgegeven aan Eurabo”, klonk het bij Jasmin Moris. Zoals de idee achter de Circubuild-award het wil, benoemde zij ook een pijnpunt waar circulair bouwen volgens haar voorlopig nog mee kampt. “Ik vind dat we in de bouwsector soms nog te hard vasthouden aan traditionele materialen. Die hebben hun nut in het verleden al bewezen en ik begrijp het dus ergens wel, maar de huidige milieu- en klimaatproblemen vereisen wel dat we onze blik verruimen en ook nadenken over hernieuwbare materialen – vandaar mijn keuze voor Eurabo – en herbruikbare materialen. Er valt op dat vlak nog veel te verbeteren in de toekomst. We moeten vastgeroeste ideeën en gebruiken in vraag durven stellen en bekritiseren en daarbij niet enkel aan het hier en nu denken, maar ook de toekomst in acht nemen. Ik wil ook nog eens het pijnpunt van mijn voorganger Gunter Bosmans onderlijnen, want daar ben ik het ook helemaal mee eens; ook ik vind de verwaarlozing van gebouwen bijzonder jammer. Kleine ingrepen nu en dan kunnen een wereld van verschil betekenen. We moeten onze monumenten koesteren.”

“Maar ik wil niet te negatief doen. Ik zie tot mijn grote tevredenheid ook dat meer en meer mensen hun weg vinden naar circulair bouwen. Er beweegt iets in de bouwwereld. We hebben knappe koppen hier in België, die circulair durven denken. Samen maken we er iets moois van!”

“Ook bekroning voor onze klanten”

Hubrechts reageert namens Eurabo heel tevreden op de erkenning. “Wij zijn uiteraard zéér dankbaar om deze prijs in ontvangst te nemen, het is niet enkel een bekroning van ons werk, maar ook van de vele aannemers onder onze klanten die pionierswerk verrichten in het kader van de Green Deal Circulair Bouwen. Zij inspireren ons tot creatieve oplossingen om circulair bouwen verder in de praktijk te kunnen uitrollen. Jullie prijs geeft ons nog meer een boost om te blijven zoeken naar circulaire oplossingen met hernieuwbare materialen.

 

Bron: Circubuild.be / Wouter Polspoel

Wil je meer inspirerend nieuws?