Locatiegericht bouwen en wonen

Locatie, locatie, locatie: het is de gouden regel binnen de vastgoedsector. Maar ook voor wie milieuvriendelijk wil bouwen of wonen, speelt de plek waar je woning gelegen is een belangrijke rol. Wij leggen je even uit waarom.

Lintbebouwingen en alleenstaande woningen zijn tekenend voor Vlaanderen. Dat de ruimte er zo versnipperd is, berust niet op een samenloop van toevalligheden. Die versnippering is het gevolg van een ongelukkige combinatie tussen een antistedelijk mobiliteitsbeleid, een op eigendom gebaseerd woonbeleid en een liberaal ruimtelijk beleid. Al in de negentiende eeuw was de Vlaming een pendelaar. Een dens netwerk van tram- en treinverbindingen verbond de stedelijke kernen met het buitengebied. We kunnen het ons nu moeilijk inbeelden, maar het is pas sinds de jaren 1950 dat de auto zijn grote doorbraak kende. De privéwagen gaf de Vlaming zijn vrijheid, en het spoornetwerk ruimde baan voor kilometers asfalt en beton. Voeg daar nog de promotie van de bedrijfswagen aan toe en je begrijpt waarom we het ons kunnen permitteren om verder van de stads- en dorpskernen te wonen.

Wil je meer inspirerend nieuws?