Onze debriefing van COP26 staat online!

Een conferentie waar leiders uit alle landen aan deelnemen om na te gaan wat de wereld kan doen om de klimaatcrisis op te lossen? Count us in! Treinticket in de ene hand, kritische bril in de andere.

COP26 is een belangrijke conferentie van de Verenigde Naties over de klimaatverandering. Voor deze 26ste editie (31 oktober – 13 november) kwamen de wereldleiders, zoals je weet, samen in Glasgow. Ze bespraken er de strategieën om de klimaatcrisis op te lossen.

Tot de belangrijkste doelstellingen van de conferentie behoorden:

 • de afname van de broeikasgasemissies tegen 2030
 • de bespreking van de maatregelen voor de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering
 • de vrijwaring van financiering voor ontwikkelingslanden

Voor wie?

VIBE had het genoegen om de conferentie te volgen. Dit in het kader van de Masterclass 2021 die Living Future Europe organiseerde. Carlo Battisti van Living Future Europe vatte het voor ons samen: “We mogen de moed niet verliezen want er is beweging aan het komen. We moeten zelf tot actie overgaan. Met kleine inspanningen kunnen we een grote beweging in gang zetten.”

Donderdag 11 november was onze D-day. Op die dag focusten de wereldleiders op stedelijke problemen door de klimaatverandering. Meer bepaald hoe we ervoor zorgen dat onze steden, dorpen en infrastructuur gewapend zijn tegen de negatieve gevolgen van de global climate change (lees zeker verder om onze conclusies te weten te komen).

“Genoeg van het brutaliseren van de biodiversiteit. Genoeg van het doden van onszelf met koolstof. Genoeg om de natuur als een toilet te behandelen. Genoeg van branden en boren en mijnen onze weg dieper.”
– VN secretaris-generaal Antonio Guterres.

De conclusies

Na dagenlange onderhandelingen kwamen de wereldleiders tot deze conclusies:

 1. Het steenkoolgebruik ‘geleidelijk verminderen’

Voor het eerst was er een expliciet plan om het gebruik van steenkool, dat verantwoordelijk is voor 40% van de jaarlijkse CO2-uitstoot, te verminderen. In de ontwerptekst van de onderhandelingen was er sprake van een ‘uitfasering’. Dat werd last minute geweigerd door China en India.

 1. De klimaatfinanciering ‘uit alle bronnen mobiliseren’

Financiële organisaties die 130 biljoen dollar beheren, stemden ermee in om ‘schone’ technologie, zoals hernieuwbare energie, te steunen en financiering weg te leiden van industrieën die fossiele brandstoffen verbranden. Het initiatief is een poging om particuliere bedrijven te betrekken bij het behalen van net zero doelstellingen.

 1. Meer financieel hulp voor de ontwikkelingslanden

De overeenkomst beloofde aanzienlijk meer geld te besteden om arme landen te helpen de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Ook om de overstap naar schone energie te maken. Dit zou moeten gebeuren door de verdubbeling van het geld. Vergeleken met het huidige doel van één miljard dollar per jaar is er een vooruitzicht op een fonds van één biljoen dollar in 2025.

 1. De ontbossing tegen 2030 te stoppen en om te keren

Leiders uit meer dan 100 landen, die ongeveer 85% van de bossen in de wereld vertegenwoordigen, beloofden de ontbossing tegen 2030 te stoppen.

 1. De methaanuitstoot te verminderen
 1. De verkoop van verbrandingsmotoren tegen 2035 in grote markten wereldwijd te beëindigen en in 2040 wereldwijd

De landen zullen volgend jaar bijeenkomen om de temperatuurstijgingen binnen de perken te houden.

Onze beschouwingen

COP26 bevestigde dat onze visie de juiste is. We moeten rekening houden met de draagkracht van de aarde en de gerechtvaardigde behoeftes van huidige en toekomstige generaties wereldwijd. Om het op een rijtje te zetten:

 • De inzet op een gebouwde omgeving met hernieuwbare materialen wordt gezien als een belangrijke strategie
 • Op veel fronten is er aandacht voor het herstel van onze verbinding met de natuur
 • Het wordt tijd dat de bedrijfswereld zijn rug recht en uit de loopgraven komt
 • Regeneratief ontwerpen en bouwen is de toekomst

Wil je meer inspirerend nieuws?