VIBE werkt mee aan Green Deal Klimaatbestendige Omgeving

Onze leefomgeving robuuster maken tegen de invloeden van het veranderende klimaat. Dat is het doel van de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving die op donderdag 18 januari in Hasselt werd gelanceerd.  Het Departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij en ruim vijftien milieuorganisaties en spelers uit de bouwsector plaatsten samen hun handtekening onder deze Deal. De ondertekenaars engageren zich om de komende drie jaar een plek te creëren waarin ze aan de slag kunnen gaan, van elkaar leren en samenwerken.

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om organisaties, ondernemingen en sectoren te vergroenen. Het gaat om vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten om samen op korte termijn (zo’n drie à vier jaar) duurzame projecten te realiseren.

In de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving staan bescherming van de open ruimte, het stimuleren van biodiversiteit en slim waterbeheer om zowel droogte als wateroverlast aan te pakken, centraal. Hoe belangrijk verstandig omgaan met water is, hebben de recente overstromingen nog aangetoond.

Samenwerking cruciaal


Deze Green Deal richt zich op alle spelers die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen, zoals (landschaps)architecten, lokale besturen, projectontwikkelaars, aannemers… Het doel is om kennis te vergaren en te delen, en aan de slag te gaan met de principes van de Green Deal in concrete projecten.  Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de effecten op sociaal kwetsbare groepen.

Volgens de ondertekenaars is deze samenwerking cruciaal om onze omgeving weerbaarder te maken. Naast het Departement Omgeving en de Vlaamse Milieumaatschappij ondertekenden onder meer de Bond Beter Leefmilieu, de Vlaamse provincies,  Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Embuild Vlaanderen en NAV (Netwerk Architecten Vlaanderen) de Green Deal Klimaatbestendige Omgeving.

“VIBE trekt binnen deze Green Deal de focusgroep rond natuurversterkende stedenbouw”, vertelt onze facilitator regeneratieve ontwikkeling Eva Heuts. “Het specifieke doel van deze focusgroep is om ambitieuze geïntegreerde ruimtelijke projecten op te zetten die bijdragen aan het herstellen van de natuur, ecosystemen en hun ecosysteemdiensten in het bebouwde weefsel en voornamelijk in en rond stads- en dorpskernen.”

Meer informatie vind je op de website klimaatbestendig.be

Wil je meer inspirerend nieuws?